logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim Sp. z o. o.

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 13

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Okresowa ocena jakości wody Uszyce I.20201011
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO1003
Informacja o roztrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę materiałów dla wyposażenia dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.996
Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody, odbioru ścieków993
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. VI.2019965
Okresowa ocena jakości wody Uszyce V.2019963
Okresowa ocena jakości wody Goła IV.2020963
Informacja o wynikach naboru na stanowisko administrator nieruchomości962
Okresowa ocena jakości wody Uszyce IV.2019962
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na wymianę stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl.959
Okresowa ocena jakości wody Pakoszów , Kobyla Góra XII.2018956
Okresowa ocena jakości wody Kobyla Góra, Pakoszów VI.2019954
Okresowa ocena jakości wody Goła VIII.2019953
Okresowa ocena jakości wody Kobyla Góra, Pakoszów VIII.2019945
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IV.2020929
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. V.2019895
Odpowiedź do zapytania dotyczącego "Zapytania ofertowego na wykonanie zadania: Przeprowadzenie badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i ścieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl., znak sprawy:8"889
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. I.2020888
Okresowa ocena jakości wody Uszyce VIII.2019876
Zapytanie ofertowe - wymiana stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp Stacji Uzdatniania Wody w Gorzowie Śląskim835
Zawiadomienie - Ograniczenie w dostawie wody820
Informacja o likwidacji punktu kasowego815
Sprawozdanie finansowe za 2019r.806
Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie rocznego przeglądu budowlanego obiektów budowlanych będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.798
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. X.2019779
Zarządzenie Nr 5/2020 Dyrektora w sprawie zmian w zakresie funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.760
Okresowa ocena jakości wody Goła VI.2020753
Okresowa ocena jakości wody Uszyce V.2020747
Okresowa ocena jakości wody Kobyla Góra, Pakoszów VI.2020746
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego FS-LUBLIN SK2736
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. VI.2020724
INFORMACJA O ZMIANIE GODZIN PRACY717
Rozstrzygnięcie postępowania. Przeprowadzenie rocznego przeglądu budowlanego obiektów budowlanych będących administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.657
Dane adresowe651
Ogłoszenie w sprawie zasady obsługi interesantów648
Zapytanie ofertowe. Przeprowadzenie rocznego przeglądu budowlanego obiektów budowlanych będących administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.624
Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i ścieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.594
Okresowa ocena jakości wody Uszyce VI.2020570
Zarządzenie Nr 8/2020 Dyrektora ZUK w sprawie dnia wolnego za 15.08.2020r.552
Informacja o wyniku I etapu naboru oraz o II etapie naboru na stanowisko administrator nieruchomości537
Okresowa Ocena Jakości Wody - 2021-2022525
Zapytanie ofertowe523
Taryfy za wodę i ścieki 2018501
Zarządzenie 5/2021 w sprawie dnia wolnego za 1 maja.500
Okresowa Ocena Jakości Wody483
Rachunek zysków i strat za 2018r.476
Bilans za 2018r.442
Okresowa Ocena Jakości Wody426
Komunikat396
Zarządzenie Nr 12/2020 Dyrektora ZUK w sprawie dnia wolnego za 26.12.2020r.297
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. V.2020246
Sprawozdanie finansowe za 2020r.209
Okresowa Ocena Jakości Wody 202333