logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim Sp. z o. o.

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Towarowa 4

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę materiałów dla wyposażenia dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.1281
Okresowa ocena jakości wody Pakoszów , Kobyla Góra XII.20181274
Okresowa ocena jakości wody Uszyce IV.20191274
Okresowa ocena jakości wody Kobyla Góra, Pakoszów VIII.20191272
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. VI.20191270
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny1269
Okresowa ocena jakości wody Uszyce V.20191265
Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody, odbioru ścieków1252
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę rur pompowych dla studni glębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.1251
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO1239
Unieważnienie zapytania ofertowego nr 9/2018 z dnia 16 listopada 2018 na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.1237
Okresowa Ocena Jakości Wody - 2021-20221232
Informacja o roztrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę materiałów dla wyposażenia dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.1216
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. I.20201210
Informacja o wynikach naboru na stanowisko administrator nieruchomości1204
Okresowa ocena jakości wody Pakoszów , Kobyla Góra IV.20181183
Okresowa ocena jakości wody Kobyla Góra, Pakoszów VI.20191172
Okresowa ocena jakości wody Goła VI.20201169
Okresowa ocena jakości wody Uszyce VIII.20191165
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na wymianę stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl.1162
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. V.20191115
Odpowiedź do zapytania dotyczącego "Zapytania ofertowego na wykonanie zadania: Przeprowadzenie badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i ścieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl., znak sprawy:8"1045
Zawiadomienie - Ograniczenie w dostawie wody1034
Taryfy za wodę i ścieki 20181026
Informacja o likwidacji punktu kasowego1016
Zapytanie ofertowe - wymiana stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp Stacji Uzdatniania Wody w Gorzowie Śląskim1011
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. X.2019984
Sprawozdanie finansowe za 2019r.981
Okresowa ocena jakości wody Uszyce V.2020971
Zarządzenie Nr 5/2020 Dyrektora w sprawie zmian w zakresie funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.969
Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie rocznego przeglądu budowlanego obiektów budowlanych będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.967
INFORMACJA O ZMIANIE GODZIN PRACY964
Okresowa ocena jakości wody Kobyla Góra, Pakoszów VI.2020964
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. VI.2020964
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego FS-LUBLIN SK2939
Zarządzenie 5/2021 w sprawie dnia wolnego za 1 maja.898
Okresowa Ocena Jakości Wody886
Rozstrzygnięcie postępowania. Przeprowadzenie rocznego przeglądu budowlanego obiektów budowlanych będących administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.879
Zapytanie ofertowe. Przeprowadzenie rocznego przeglądu budowlanego obiektów budowlanych będących administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.874
Ogłoszenie w sprawie zasady obsługi interesantów866
Okresowa Ocena Jakości Wody826
Zarządzenie Nr 8/2020 Dyrektora ZUK w sprawie dnia wolnego za 15.08.2020r.768
Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i ścieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.744
Zapytanie ofertowe732
Okresowa ocena jakości wody Uszyce VI.2020729
Informacja o wyniku I etapu naboru oraz o II etapie naboru na stanowisko administrator nieruchomości691
Okresowa Ocena Jakości Wody 2023679
Rachunek zysków i strat za 2018r.673
Bilans za 2018r.587
Komunikat540
Zarządzenie Nr 12/2020 Dyrektora ZUK w sprawie dnia wolnego za 26.12.2020r.431
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. V.2020389
Sprawozdanie finansowe za 2020r.335
Okresowa Ocena Jakości Wody HK.90820.297
Taryfy na wodę i ścieki obowiązujące od 20 września 2023r.240
Aktualny cennik wywozu nieczystości płynnych obowiązujący od 01.09.2023224
Okresowa Ocena Jakości Wody HK.90820.6.3.2023.IN204
Okresowa Ocena Jakości Wody HK.90820.8.6.2023.IN200
Aktualny cennik wywozu nieczystości płynnych181