logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim 46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 13

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie rocznego przeglądu budowlanego obiektów budowlanych będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.20459
Dane adresowe1816
NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO1522
Statut1363
Informacja o wyniku naboru1304
Opłaty / cenniki1116
Ocena jakości wody dla Gorzów Śląski1088
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków1032
Ocena jakości wody dla m. Goła1018
Ocena jakości wody dla Uszyc1001
Ocena jakości wody dla Pawłowic - Jastrzygowic996
Okresowa ocena jakości wody Uszyce VII.2017963
Zapytanie ofertowe o usługi kominiarskie950
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IX.2017917
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o usługi kominiarskie911
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie przeglądów budowlanych883
Okresowa ocena jakości wody Uszyce IX.2017878
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o dostawę węgla kamiennego848
Zapytanie ofertowe na wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku socjalnym SUW w Gorzowie Śl.843
Okresowa ocena jakośći wody Gorzów Śl.842
Zapytanie ofertowe o dostawę węgla kamiennego840
Zapytanie ofertowe na wykonanie wymiany stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl.840
Okresowa ocena jakości wody Goła835
Okresowa ocena jakości wody Goła IX.2017821
Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie przeglądów budowlanych820
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku socjalnym SUW w Gorzowie Śl.818
Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie deratyzacji w budynkach komunalnych808
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie przeglądów instalacji elektrycznej808
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie deratyzacji w budynkach komunalnych794
Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie przeglądów instalacji elektrycznej790
Informacja o braku rostrzygnięcia postępowania przetargowego na wymianę stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl. 784
Okresowa ocena jakości wody Goła XI.2017706
INFORMACJA O ROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NA PRZEPROWADZENIE ANALIZY WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ORAZ ANALIZĘ ŚCIEKÓW-POPŁUCZYN658
ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE ANALIZY WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ORAZ ANALIZĘ ŚCIEKÓW-POPŁUCZYNY653
NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KSIĘGOWEGO643
INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE : KSIĘGOWY616
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IV.2018598
Okresowa ocena jakości wody Uszyce III.2018580
Okresowa ocena jakości wody Goła IV.2018574
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gorzów Śląski na okres 3 lat, od dnia 01.06.2018r.571
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE : KSIĘGOWY567
Okresowa ocena jakości wody Uszyce IV.2018530
Przetwarzanie danych osobowych504
Okresowa ocena jakości wody Goła III.2018499
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IV.2018478
Okresowa ocena jakości wody Pakoszów , Kobyla Góra IV.2018455
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Administratora nieruchomości425
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie badania skuteczności zerowania w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i śćieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.413
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na dostawę węgla kamiennego403
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie jednorocznego przeglądu budowlanego obiektów będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.383
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach o wejściu w życie nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków382
Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie rocznego przeglądu budowlanego obiektów budowlanych będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.382
Zapytanie ofertowe na wykonanie czyszczenia przewodów kominowych oraz przeprowadzenie rocznej okresowej kontroli stanu technicznego urządzeń kominowych 382
Okresowa ocena jakości wody Pakoszów , Kobyla Góra IX.2018348
Okresowa ocena jakości wody Uszyce VIII.2018333
Przetarg na wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gorzowie Śl. ul. Byczyńska 12306
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny304
Zapytanie ofertowe - wymiana stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp Stacji Uzdatniania Wody w Gorzowie Śląskim291
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę rur pompowych dla studni glębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.290
Zapytanie ofertowe nr 12/2018 z dn. 26.11.2018r. na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.278
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO276
Informacja o wynikach naboru na stanowisko administrator nieruchomości272
Informacja o roztrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę rur pompowych dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.270
Ocena obszarowa jakości wody za 2018r. dla gminy Praszka269
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na wymianę stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl.268
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na budowę instalacji na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gorzowie Śl. przy ul. Byczyńskiej 12263
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.262
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę materiałów dla wyposażenia dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.262
INFORMACJA O ZMIANIE GODZIN PRACY260
Unieważnienie zapytania ofertowego nr 9/2018 z dnia 16 listopada 2018 na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.255
Okresowa ocena jakości wody Uszyce XII.2018255
Okresowa ocena jakości wody Goła VIII.2018251
Informacja o roztrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę materiałów dla wyposażenia dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.250
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i ścieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.245
Informacja o roztrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.243
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny240
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. XII.2018228
Okresowa ocena jakości wody Pakoszów , Kobyla Góra XII.2018227
Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i ścieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.222
Okresowa ocena jakości wody Goła XII.2018219
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę rur pompowych dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.216
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze - ds. administrowania budynkami komunalnymi i cmentarzem komunalnym 215
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzednicze administratora budynków komunalnych i cmentarza214
Okresowa ocena jakości wody Kobyla Góra, Pakoszów III.2019204
Sprawozdania finansowe za 2018r. 195
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę rur pompowych dla ujęcia wody w Gorzowie Śl.191
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze - kierownik działu wodociągów190
Okresowa ocena jakości wody Goła IV.2019183
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. III.2019180
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze kierownik działu wodociągów163
Zapytanie ofertowe na dostawę węgla kamiennego158
Okresowa ocena jakości wody Uszyce IV.2019157
Informacja o wyniku I etapu naboru oraz o II etapie naboru na stanowisko administrator nieruchomości156
Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody, odbioru ścieków153
Okresowa ocena jakości wody Goła V.2019146
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie przeglądu instalacji gazowych na paliwo płynne i gaz ziemny oraz przeprowadzenie okresowej corocznej kontroli stanu technicznego i sprawności przewodów kominowych146
Odpowiedź do zapytania dotyczącego "Zapytania ofertowego na wykonanie zadania: Dostawa węgla kamiennego, znak sprawy:6"142
Okresowa ocena jakości wody Uszyce V.2019141
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. V.2019140
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. VI.2019131