logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim 46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 13

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie rocznego przeglądu budowlanego obiektów budowlanych będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.20533
Dane adresowe1904
NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO1564
Statut1423
Informacja o wyniku naboru1341
Opłaty / cenniki1159
Ocena jakości wody dla Gorzów Śląski1140
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków1099
Ocena jakości wody dla m. Goła1079
Ocena jakości wody dla Uszyc1066
Ocena jakości wody dla Pawłowic - Jastrzygowic1044
Okresowa ocena jakości wody Uszyce VII.20171019
Zapytanie ofertowe o usługi kominiarskie1013
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IX.2017978
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o usługi kominiarskie970
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie przeglądów budowlanych946
Okresowa ocena jakości wody Uszyce IX.2017936
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o dostawę węgla kamiennego904
Zapytanie ofertowe na wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku socjalnym SUW w Gorzowie Śl.899
Okresowa ocena jakośći wody Gorzów Śl.896
Zapytanie ofertowe na wykonanie wymiany stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl.895
Okresowa ocena jakości wody Goła888
Zapytanie ofertowe o dostawę węgla kamiennego883
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku socjalnym SUW w Gorzowie Śl.882
Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie przeglądów budowlanych876
Okresowa ocena jakości wody Goła IX.2017868
Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie deratyzacji w budynkach komunalnych858
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie przeglądów instalacji elektrycznej851
Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie przeglądów instalacji elektrycznej846
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie deratyzacji w budynkach komunalnych844
Informacja o braku rostrzygnięcia postępowania przetargowego na wymianę stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl. 838
Okresowa ocena jakości wody Goła XI.2017748
ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE ANALIZY WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ORAZ ANALIZĘ ŚCIEKÓW-POPŁUCZYNY703
INFORMACJA O ROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NA PRZEPROWADZENIE ANALIZY WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ORAZ ANALIZĘ ŚCIEKÓW-POPŁUCZYN696
NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KSIĘGOWEGO684
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IV.2018648
INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE : KSIĘGOWY646
Okresowa ocena jakości wody Uszyce III.2018629
Okresowa ocena jakości wody Goła IV.2018629
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gorzów Śląski na okres 3 lat, od dnia 01.06.2018r.629
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE : KSIĘGOWY597
Okresowa ocena jakości wody Uszyce IV.2018581
Przetwarzanie danych osobowych567
Okresowa ocena jakości wody Goła III.2018553
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IV.2018525
Okresowa ocena jakości wody Pakoszów , Kobyla Góra IV.2018489
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Administratora nieruchomości469
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na dostawę węgla kamiennego467
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie badania skuteczności zerowania w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i śćieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.463
Zapytanie ofertowe na wykonanie czyszczenia przewodów kominowych oraz przeprowadzenie rocznej okresowej kontroli stanu technicznego urządzeń kominowych 442
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie jednorocznego przeglądu budowlanego obiektów będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.441
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach o wejściu w życie nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków427
Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie rocznego przeglądu budowlanego obiektów budowlanych będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.402
Okresowa ocena jakości wody Pakoszów , Kobyla Góra IX.2018386
Okresowa ocena jakości wody Uszyce VIII.2018376
Przetarg na wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gorzowie Śl. ul. Byczyńska 12376
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny358
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę rur pompowych dla studni glębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.331
Zapytanie ofertowe nr 12/2018 z dn. 26.11.2018r. na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.329
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na budowę instalacji na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gorzowie Śl. przy ul. Byczyńskiej 12327
Informacja o roztrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę rur pompowych dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.319
Ocena obszarowa jakości wody za 2018r. dla gminy Praszka317
Zapytanie ofertowe - wymiana stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp Stacji Uzdatniania Wody w Gorzowie Śląskim316
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO316
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i ścieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.309
Informacja o wynikach naboru na stanowisko administrator nieruchomości307
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na wymianę stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl.306
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.305
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę materiałów dla wyposażenia dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.295
Okresowa ocena jakości wody Goła VIII.2018294
Unieważnienie zapytania ofertowego nr 9/2018 z dnia 16 listopada 2018 na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.292
Okresowa ocena jakości wody Uszyce XII.2018290
Informacja o roztrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.287
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny286
Informacja o roztrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę materiałów dla wyposażenia dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.285
INFORMACJA O ZMIANIE GODZIN PRACY283
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę rur pompowych dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.281
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. XII.2018277
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzednicze administratora budynków komunalnych i cmentarza274
Okresowa ocena jakości wody Pakoszów , Kobyla Góra XII.2018266
Okresowa ocena jakości wody Goła XII.2018260
Okresowa ocena jakości wody Kobyla Góra, Pakoszów III.2019260
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze - ds. administrowania budynkami komunalnymi i cmentarzem komunalnym 258
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę rur pompowych dla ujęcia wody w Gorzowie Śl.257
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze - kierownik działu wodociągów248
Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i ścieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.238
Sprawozdania finansowe za 2018r. 235
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze kierownik działu wodociągów230
Okresowa ocena jakości wody Goła IV.2019228
Zapytanie ofertowe na dostawę węgla kamiennego228
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. III.2019222
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie przeglądu instalacji gazowych na paliwo płynne i gaz ziemny oraz przeprowadzenie okresowej corocznej kontroli stanu technicznego i sprawności przewodów kominowych210
Odpowiedź do zapytania dotyczącego "Zapytania ofertowego na wykonanie zadania: Dostawa węgla kamiennego, znak sprawy:6"208
Okresowa ocena jakości wody Goła V.2019194
Unieważnienie zapytania ofertowego nr 9 ogłoszonego 22.08.2019 na przeprowadzenie przeglądu instalacji gazowych na paliwo płynne i gaz ziemny oraz przeprowadzenie okresowej corocznej kontroli stanu technicznego i sprawności przewodów kominowych 190
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na przeprowadzeniebadania skuteczności zerowania w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i ścieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.190
Okresowa ocena jakości wody Uszyce IV.2019188
Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody, odbioru ścieków188
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na przeprowadzenie jednorocznego przeglądu budowlanego, obiektów budowlanych będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.187
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. V.2019184