logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim 46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 13

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe1630
NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO1431
Statut1248
Informacja o wyniku naboru1231
Opłaty / cenniki1043
Ocena jakości wody dla Gorzów Śląski985
Ocena jakości wody dla m. Goła918
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków908
Ocena jakości wody dla Pawłowic - Jastrzygowic894
Ocena jakości wody dla Uszyc883
Okresowa ocena jakości wody Uszyce VII.2017870
Zapytanie ofertowe o usługi kominiarskie841
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IX.2017812
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o usługi kominiarskie810
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie przeglądów budowlanych792
Okresowa ocena jakości wody Uszyce IX.2017790
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o dostawę węgla kamiennego761
Okresowa ocena jakośći wody Gorzów Śl.760
Zapytanie ofertowe o dostawę węgla kamiennego755
Zapytanie ofertowe na wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku socjalnym SUW w Gorzowie Śl.755
Okresowa ocena jakości wody Goła751
Zapytanie ofertowe na wykonanie wymiany stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl.751
Okresowa ocena jakości wody Goła IX.2017738
Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie przeglądów budowlanych735
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie przeglądów instalacji elektrycznej718
Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie deratyzacji w budynkach komunalnych714
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie deratyzacji w budynkach komunalnych708
Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie przeglądów instalacji elektrycznej705
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku socjalnym SUW w Gorzowie Śl.703
Informacja o braku rostrzygnięcia postępowania przetargowego na wymianę stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl. 698
Okresowa ocena jakości wody Goła XI.2017614
NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KSIĘGOWEGO586
INFORMACJA O ROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NA PRZEPROWADZENIE ANALIZY WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ORAZ ANALIZĘ ŚCIEKÓW-POPŁUCZYN576
ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE ANALIZY WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ORAZ ANALIZĘ ŚCIEKÓW-POPŁUCZYNY567
INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE : KSIĘGOWY550
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE : KSIĘGOWY521
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IV.2018500
Okresowa ocena jakości wody Uszyce III.2018491
Okresowa ocena jakości wody Goła IV.2018489
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gorzów Śląski na okres 3 lat, od dnia 01.06.2018r.452
Okresowa ocena jakości wody Uszyce IV.2018436
Okresowa ocena jakości wody Goła III.2018415
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IV.2018394
Okresowa ocena jakości wody Pakoszów , Kobyla Góra IV.2018393
Przetwarzanie danych osobowych392
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Administratora nieruchomości344
Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie rocznego przeglądu budowlanego obiektów budowlanych będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.341
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie badania skuteczności zerowania w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i śćieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.306
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach o wejściu w życie nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków290
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na dostawę węgla kamiennego284
Okresowa ocena jakości wody Pakoszów , Kobyla Góra IX.2018274
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie jednorocznego przeglądu budowlanego obiektów będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.267
Okresowa ocena jakości wody Uszyce VIII.2018257
Zapytanie ofertowe na wykonanie czyszczenia przewodów kominowych oraz przeprowadzenie rocznej okresowej kontroli stanu technicznego urządzeń kominowych 254
Zapytanie ofertowe - wymiana stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp Stacji Uzdatniania Wody w Gorzowie Śląskim228
INFORMACJA O ZMIANIE GODZIN PRACY217
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO200
Informacja o wynikach naboru na stanowisko administrator nieruchomości200
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę rur pompowych dla studni glębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.200
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny200
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na wymianę stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl.184
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.180
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę materiałów dla wyposażenia dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.179
Zapytanie ofertowe nr 12/2018 z dn. 26.11.2018r. na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.177
Okresowa ocena jakości wody Goła VIII.2018176
Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i ścieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.175
Informacja o roztrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę rur pompowych dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.172
Przetarg na wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gorzowie Śl. ul. Byczyńska 12168
Unieważnienie zapytania ofertowego nr 9/2018 z dnia 16 listopada 2018 na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.164
Okresowa ocena jakości wody Uszyce XII.2018162
Ocena obszarowa jakości wody za 2018r. dla gminy Praszka161
Informacja o roztrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.157
Informacja o roztrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę materiałów dla wyposażenia dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.156
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. XII.2018143
Okresowa ocena jakości wody Pakoszów , Kobyla Góra XII.2018142
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny140
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na budowę instalacji na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gorzowie Śl. przy ul. Byczyńskiej 12136
Okresowa ocena jakości wody Goła XII.2018135
Informacja o wyniku I etapu naboru oraz o II etapie naboru na stanowisko administrator nieruchomości117
Okresowa ocena jakości wody Kobyla Góra, Pakoszów III.2019105
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze - ds. administrowania budynkami komunalnymi i cmentarzem komunalnym 96
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. III.201991
Sprawozdania finansowe za 2018r. 89
Okresowa ocena jakości wody Goła IV.201988
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzednicze administratora budynków komunalnych i cmentarza86
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę rur pompowych dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.81
Okresowa ocena jakości wody Uszyce IV.201972
Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody, odbioru ścieków70
Okresowa ocena jakości wody Goła V.201964
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. V.201960
Okresowa ocena jakości wody Uszyce V.201959
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę rur pompowych dla ujęcia wody w Gorzowie Śl.59
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. VI.201949
Okresowa ocena jakości wody Kobyla Góra, Pakoszów VI.201939
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze - kierownik działu wodociągów33
Bilans za 2018r.26
Zawiadomienie - Ograniczenie w dostawie wody25
Rachunek zysków i strat za 2018r.23