logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim 46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 13

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO1129
Dane adresowe1126
Informacja o wyniku naboru948
Statut926
Opłaty / cenniki792
Ocena jakości wody dla Gorzów Śląski644
Okresowa ocena jakości wody Uszyce VII.2017628
Ocena jakości wody dla m. Goła614
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków607
Ocena jakości wody dla Pawłowic - Jastrzygowic598
Zapytanie ofertowe o usługi kominiarskie577
Ocena jakości wody dla Uszyc571
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie przeglądów budowlanych551
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IX.2017546
Zapytanie ofertowe o dostawę węgla kamiennego541
Okresowa ocena jakości wody Uszyce IX.2017536
Okresowa ocena jakośći wody Gorzów Śl.527
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o dostawę węgla kamiennego522
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o usługi kominiarskie519
Okresowa ocena jakości wody Goła IX.2017518
Okresowa ocena jakości wody Goła514
Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie przeglądów budowlanych507
Zapytanie ofertowe na wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku socjalnym SUW w Gorzowie Śl.506
Zapytanie ofertowe na wykonanie wymiany stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl.503
Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie przeglądów instalacji elektrycznej490
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie przeglądów instalacji elektrycznej478
Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie deratyzacji w budynkach komunalnych476
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie deratyzacji w budynkach komunalnych464
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku socjalnym SUW w Gorzowie Śl.459
Informacja o braku rostrzygnięcia postępowania przetargowego na wymianę stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl. 448
Okresowa ocena jakości wody Goła XI.2017371
INFORMACJA O ROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NA PRZEPROWADZENIE ANALIZY WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ORAZ ANALIZĘ ŚCIEKÓW-POPŁUCZYN353
NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KSIĘGOWEGO351
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE : KSIĘGOWY341
ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE ANALIZY WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ORAZ ANALIZĘ ŚCIEKÓW-POPŁUCZYNY337
INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE : KSIĘGOWY328
Okresowa ocena jakości wody Uszyce III.2018260
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IV.2018256
Okresowa ocena jakości wody Goła IV.2018238
Okresowa ocena jakości wody Goła III.2018226
Okresowa ocena jakości wody Uszyce IV.2018218
Okresowa ocena jakości wody Pakoszów , Kobyla Góra IV.2018209
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IV.2018209
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gorzów Śląski na okres 3 lat, od dnia 01.06.2018r.204
Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie rocznego przeglądu budowlanego obiektów budowlanych będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.202
Przetwarzanie danych osobowych165
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Administratora nieruchomości155
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach o wejściu w życie nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków148
Okresowa ocena jakości wody Pakoszów , Kobyla Góra IX.2018107
Zapytanie ofertowe - wymiana stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp Stacji Uzdatniania Wody w Gorzowie Śląskim106
INFORMACJA O ZMIANIE GODZIN PRACY102
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie badania skuteczności zerowania w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i śćieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.102
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie jednorocznego przeglądu budowlanego obiektów będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.101
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na dostawę węgla kamiennego90
Okresowa ocena jakości wody Uszyce VIII.201888
Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i ścieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.80
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO80
Informacja o wynikach naboru na stanowisko administrator nieruchomości74
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na wymianę stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl.72
Zapytanie ofertowe na wykonanie czyszczenia przewodów kominowych oraz przeprowadzenie rocznej okresowej kontroli stanu technicznego urządzeń kominowych 66
Okresowa ocena jakości wody Goła VIII.201865
Informacja o wyniku I etapu naboru oraz o II etapie naboru na stanowisko administrator nieruchomości58
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę rur pompowych dla studni glębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.45
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.37
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę materiałów dla wyposażenia dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.37
Zapytanie ofertowe nr 12/2018 z dn. 26.11.2018r. na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.32
Informacja o roztrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę rur pompowych dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.24
Unieważnienie zapytania ofertowego nr 9/2018 z dnia 16 listopada 2018 na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.22
Informacja o roztrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.22
Informacja o roztrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę materiałów dla wyposażenia dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.20
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny15
Okresowa ocena jakości wody Pakoszów , Kobyla Góra XII.20186