logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim 46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 13

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO1067
Dane adresowe1035
Informacja o wyniku naboru883
Statut869
Opłaty / cenniki721
Okresowa ocena jakości wody Uszyce VII.2017576
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków561
Ocena jakości wody dla Gorzów Śląski557
Ocena jakości wody dla m. Goła533
Ocena jakości wody dla Pawłowic - Jastrzygowic516
Zapytanie ofertowe o usługi kominiarskie510
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie przeglądów budowlanych510
Ocena jakości wody dla Uszyc496
Zapytanie ofertowe o dostawę węgla kamiennego486
Okresowa ocena jakości wody Uszyce IX.2017478
Okresowa ocena jakości wody Goła IX.2017472
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IX.2017472
Okresowa ocena jakośći wody Gorzów Śl.469
Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie przeglądów budowlanych464
Zapytanie ofertowe na wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku socjalnym SUW w Gorzowie Śl.461
Okresowa ocena jakości wody Goła458
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o usługi kominiarskie454
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o dostawę węgla kamiennego453
Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie przeglądów instalacji elektrycznej444
Zapytanie ofertowe na wykonanie wymiany stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl.444
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie deratyzacji w budynkach komunalnych423
Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie deratyzacji w budynkach komunalnych422
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie przeglądów instalacji elektrycznej422
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku socjalnym SUW w Gorzowie Śl.408
Informacja o braku rostrzygnięcia postępowania przetargowego na wymianę stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl. 379
Okresowa ocena jakości wody Goła XI.2017323
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE : KSIĘGOWY308
NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KSIĘGOWEGO302
INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE : KSIĘGOWY291
ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE ANALIZY WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ORAZ ANALIZĘ ŚCIEKÓW-POPŁUCZYNY284
INFORMACJA O ROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NA PRZEPROWADZENIE ANALIZY WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ORAZ ANALIZĘ ŚCIEKÓW-POPŁUCZYN281
Okresowa ocena jakości wody Uszyce III.2018220
Okresowa ocena jakości wody Goła IV.2018195
Okresowa ocena jakości wody Goła III.2018187
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IV.2018183
Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie rocznego przeglądu budowlanego obiektów budowlanych będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.179
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IV.2018172
Okresowa ocena jakości wody Pakoszów , Kobyla Góra IV.2018171
Okresowa ocena jakości wody Uszyce IV.2018166
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gorzów Śląski na okres 3 lat, od dnia 01.06.2018r.156
Przetwarzanie danych osobowych125
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Administratora nieruchomości124
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach o wejściu w życie nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków123
Zapytanie ofertowe - wymiana stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp Stacji Uzdatniania Wody w Gorzowie Śląskim74
INFORMACJA O ZMIANIE GODZIN PRACY69
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie jednorocznego przeglądu budowlanego obiektów będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.65
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO63
Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i ścieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.61
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na dostawę węgla kamiennego50
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na wymianę stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl.47
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie badania skuteczności zerowania w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i śćieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.46
Informacja o wyniku I etapu naboru oraz o II etapie naboru na stanowisko administrator nieruchomości46
Okresowa ocena jakości wody Uszyce VIII.201838
Okresowa ocena jakości wody Goła VIII.201837
Okresowa ocena jakości wody Pakoszów , Kobyla Góra IX.201833
Informacja o wynikach naboru na stanowisko administrator nieruchomości32