logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim 46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 13

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe1367
NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO1276
Informacja o wyniku naboru1086
Statut1079
Opłaty / cenniki917
Ocena jakości wody dla Gorzów Śląski819
Ocena jakości wody dla m. Goła772
Ocena jakości wody dla Pawłowic - Jastrzygowic754
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków752
Okresowa ocena jakości wody Uszyce VII.2017750
Ocena jakości wody dla Uszyc740
Zapytanie ofertowe o usługi kominiarskie721
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o usługi kominiarskie675
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IX.2017673
Okresowa ocena jakości wody Uszyce IX.2017662
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie przeglądów budowlanych661
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o dostawę węgla kamiennego647
Okresowa ocena jakośći wody Gorzów Śl.642
Zapytanie ofertowe o dostawę węgla kamiennego640
Okresowa ocena jakości wody Goła632
Zapytanie ofertowe na wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku socjalnym SUW w Gorzowie Śl.628
Zapytanie ofertowe na wykonanie wymiany stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl.626
Okresowa ocena jakości wody Goła IX.2017625
Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie przeglądów budowlanych618
Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie deratyzacji w budynkach komunalnych597
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie przeglądów instalacji elektrycznej596
Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie przeglądów instalacji elektrycznej592
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie deratyzacji w budynkach komunalnych592
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku socjalnym SUW w Gorzowie Śl.577
Informacja o braku rostrzygnięcia postępowania przetargowego na wymianę stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl. 571
Okresowa ocena jakości wody Goła XI.2017495
NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KSIĘGOWEGO470
INFORMACJA O ROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NA PRZEPROWADZENIE ANALIZY WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ORAZ ANALIZĘ ŚCIEKÓW-POPŁUCZYN464
ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE ANALIZY WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ORAZ ANALIZĘ ŚCIEKÓW-POPŁUCZYNY448
INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE : KSIĘGOWY439
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE : KSIĘGOWY434
Okresowa ocena jakości wody Uszyce III.2018376
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IV.2018369
Okresowa ocena jakości wody Goła IV.2018367
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gorzów Śląski na okres 3 lat, od dnia 01.06.2018r.325
Okresowa ocena jakości wody Goła III.2018323
Okresowa ocena jakości wody Uszyce IV.2018323
Okresowa ocena jakości wody Pakoszów , Kobyla Góra IV.2018303
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IV.2018303
Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie rocznego przeglądu budowlanego obiektów budowlanych będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.270
Przetwarzanie danych osobowych258
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Administratora nieruchomości246
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach o wejściu w życie nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków211
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie badania skuteczności zerowania w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i śćieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.196
Okresowa ocena jakości wody Pakoszów , Kobyla Góra IX.2018187
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na dostawę węgla kamiennego181
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie jednorocznego przeglądu budowlanego obiektów będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.175
Zapytanie ofertowe - wymiana stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp Stacji Uzdatniania Wody w Gorzowie Śląskim170
Okresowa ocena jakości wody Uszyce VIII.2018162
Zapytanie ofertowe na wykonanie czyszczenia przewodów kominowych oraz przeprowadzenie rocznej okresowej kontroli stanu technicznego urządzeń kominowych 158
INFORMACJA O ZMIANIE GODZIN PRACY154
Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i ścieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.136
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO136
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę rur pompowych dla studni glębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.134
Informacja o wynikach naboru na stanowisko administrator nieruchomości132
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na wymianę stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl.125
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.123
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny123
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę materiałów dla wyposażenia dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.120
Okresowa ocena jakości wody Goła VIII.2018117
Zapytanie ofertowe nr 12/2018 z dn. 26.11.2018r. na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.103
Unieważnienie zapytania ofertowego nr 9/2018 z dnia 16 listopada 2018 na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.100
Informacja o roztrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę materiałów dla wyposażenia dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.95
Informacja o roztrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.95
Informacja o roztrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę rur pompowych dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.93
Okresowa ocena jakości wody Uszyce XII.201890
Informacja o wyniku I etapu naboru oraz o II etapie naboru na stanowisko administrator nieruchomości84
Ocena obszarowa jakości wody za 2018r. dla gminy Praszka73
Okresowa ocena jakości wody Pakoszów , Kobyla Góra XII.201872
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. XII.201871
Okresowa ocena jakości wody Goła XII.201869
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny66
Przetarg na wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gorzowie Śl. ul. Byczyńska 1261
Okresowa ocena jakości wody Kobyla Góra, Pakoszów III.201931
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na budowę instalacji na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gorzowie Śl. przy ul. Byczyńskiej 1230
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. III.201927
Okresowa ocena jakości wody Goła IV.20195
Okresowa ocena jakości wody Uszyce IV.20195