logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim 46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 13

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe1477
NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO1354
Informacja o wyniku naboru1160
Statut1158
Opłaty / cenniki978
Ocena jakości wody dla Gorzów Śląski897
Ocena jakości wody dla m. Goła842
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków826
Ocena jakości wody dla Pawłowic - Jastrzygowic822
Okresowa ocena jakości wody Uszyce VII.2017811
Ocena jakości wody dla Uszyc806
Zapytanie ofertowe o usługi kominiarskie784
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o usługi kominiarskie749
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IX.2017746
Okresowa ocena jakości wody Uszyce IX.2017732
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie przeglądów budowlanych723
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o dostawę węgla kamiennego710
Zapytanie ofertowe o dostawę węgla kamiennego704
Okresowa ocena jakośći wody Gorzów Śl.702
Zapytanie ofertowe na wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku socjalnym SUW w Gorzowie Śl.693
Okresowa ocena jakości wody Goła690
Zapytanie ofertowe na wykonanie wymiany stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl.690
Okresowa ocena jakości wody Goła IX.2017683
Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie przeglądów budowlanych681
Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie deratyzacji w budynkach komunalnych661
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie przeglądów instalacji elektrycznej658
Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie przeglądów instalacji elektrycznej653
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie deratyzacji w budynkach komunalnych651
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku socjalnym SUW w Gorzowie Śl.641
Informacja o braku rostrzygnięcia postępowania przetargowego na wymianę stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl. 636
Okresowa ocena jakości wody Goła XI.2017556
NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KSIĘGOWEGO529
INFORMACJA O ROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NA PRZEPROWADZENIE ANALIZY WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ORAZ ANALIZĘ ŚCIEKÓW-POPŁUCZYN525
ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE ANALIZY WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ORAZ ANALIZĘ ŚCIEKÓW-POPŁUCZYNY513
INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE : KSIĘGOWY490
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE : KSIĘGOWY481
Okresowa ocena jakości wody Uszyce III.2018438
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IV.2018435
Okresowa ocena jakości wody Goła IV.2018427
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gorzów Śląski na okres 3 lat, od dnia 01.06.2018r.383
Okresowa ocena jakości wody Uszyce IV.2018374
Okresowa ocena jakości wody Goła III.2018370
Okresowa ocena jakości wody Pakoszów , Kobyla Góra IV.2018348
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IV.2018345
Przetwarzanie danych osobowych320
Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie rocznego przeglądu budowlanego obiektów budowlanych będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.307
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Administratora nieruchomości294
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie badania skuteczności zerowania w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i śćieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.260
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach o wejściu w życie nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków252
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na dostawę węgla kamiennego229
Okresowa ocena jakości wody Pakoszów , Kobyla Góra IX.2018226
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie jednorocznego przeglądu budowlanego obiektów będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.224
Okresowa ocena jakości wody Uszyce VIII.2018207
Zapytanie ofertowe - wymiana stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp Stacji Uzdatniania Wody w Gorzowie Śląskim205
Zapytanie ofertowe na wykonanie czyszczenia przewodów kominowych oraz przeprowadzenie rocznej okresowej kontroli stanu technicznego urządzeń kominowych 202
INFORMACJA O ZMIANIE GODZIN PRACY188
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę rur pompowych dla studni glębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.167
Informacja o wynikach naboru na stanowisko administrator nieruchomości166
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO165
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny161
Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i ścieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.157
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.151
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę materiałów dla wyposażenia dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.151
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na wymianę stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl.150
Okresowa ocena jakości wody Goła VIII.2018147
Zapytanie ofertowe nr 12/2018 z dn. 26.11.2018r. na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.137
Unieważnienie zapytania ofertowego nr 9/2018 z dnia 16 listopada 2018 na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.129
Informacja o roztrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę rur pompowych dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.129
Informacja o roztrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę materiałów dla wyposażenia dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.121
Informacja o roztrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.120
Okresowa ocena jakości wody Uszyce XII.2018120
Przetarg na wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gorzowie Śl. ul. Byczyńska 12118
Ocena obszarowa jakości wody za 2018r. dla gminy Praszka114
Okresowa ocena jakości wody Pakoszów , Kobyla Góra XII.2018105
Informacja o wyniku I etapu naboru oraz o II etapie naboru na stanowisko administrator nieruchomości104
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. XII.2018100
Okresowa ocena jakości wody Goła XII.201899
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny96
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na budowę instalacji na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gorzowie Śl. przy ul. Byczyńskiej 1281
Okresowa ocena jakości wody Kobyla Góra, Pakoszów III.201966
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. III.201959
Sprawozdania finansowe za 2018r. 46
Okresowa ocena jakości wody Uszyce IV.201940
Okresowa ocena jakości wody Goła IV.201939
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. V.201929
Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody, odbioru ścieków28
Okresowa ocena jakości wody Goła V.201924
Okresowa ocena jakości wody Uszyce V.201923
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę rur pompowych dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.23
Bilans za 2018r.10
Rachunek zysków i strat za 2018r.8
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. VI.20196