logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim 46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 13

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe1253
NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO1208
Informacja o wyniku naboru1022
Statut1008
Opłaty / cenniki856
Ocena jakości wody dla Gorzów Śląski736
Ocena jakości wody dla m. Goła700
Okresowa ocena jakości wody Uszyce VII.2017687
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków685
Ocena jakości wody dla Pawłowic - Jastrzygowic684
Ocena jakości wody dla Uszyc665
Zapytanie ofertowe o usługi kominiarskie658
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IX.2017610
Okresowa ocena jakości wody Uszyce IX.2017604
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie przeglądów budowlanych604
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o usługi kominiarskie595
Zapytanie ofertowe o dostawę węgla kamiennego591
Okresowa ocena jakośći wody Gorzów Śl.587
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o dostawę węgla kamiennego583
Okresowa ocena jakości wody Goła IX.2017575
Okresowa ocena jakości wody Goła574
Zapytanie ofertowe na wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku socjalnym SUW w Gorzowie Śl.565
Zapytanie ofertowe na wykonanie wymiany stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl.564
Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie przeglądów budowlanych561
Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie deratyzacji w budynkach komunalnych540
Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie przeglądów instalacji elektrycznej540
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie przeglądów instalacji elektrycznej537
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie deratyzacji w budynkach komunalnych528
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku socjalnym SUW w Gorzowie Śl.516
Informacja o braku rostrzygnięcia postępowania przetargowego na wymianę stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl. 506
Okresowa ocena jakości wody Goła XI.2017433
NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KSIĘGOWEGO414
INFORMACJA O ROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NA PRZEPROWADZENIE ANALIZY WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ORAZ ANALIZĘ ŚCIEKÓW-POPŁUCZYN405
INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE : KSIĘGOWY393
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE : KSIĘGOWY392
ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE ANALIZY WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ORAZ ANALIZĘ ŚCIEKÓW-POPŁUCZYNY391
Okresowa ocena jakości wody Uszyce III.2018318
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IV.2018313
Okresowa ocena jakości wody Goła IV.2018302
Okresowa ocena jakości wody Goła III.2018278
Okresowa ocena jakości wody Uszyce IV.2018272
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gorzów Śląski na okres 3 lat, od dnia 01.06.2018r.267
Okresowa ocena jakości wody Pakoszów , Kobyla Góra IV.2018259
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IV.2018255
Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie rocznego przeglądu budowlanego obiektów budowlanych będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.235
Przetwarzanie danych osobowych217
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Administratora nieruchomości202
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach o wejściu w życie nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków179
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie badania skuteczności zerowania w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i śćieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.151
Okresowa ocena jakości wody Pakoszów , Kobyla Góra IX.2018149
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na dostawę węgla kamiennego137
Zapytanie ofertowe - wymiana stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp Stacji Uzdatniania Wody w Gorzowie Śląskim136
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie jednorocznego przeglądu budowlanego obiektów będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.134
INFORMACJA O ZMIANIE GODZIN PRACY128
Okresowa ocena jakości wody Uszyce VIII.2018124
Zapytanie ofertowe na wykonanie czyszczenia przewodów kominowych oraz przeprowadzenie rocznej okresowej kontroli stanu technicznego urządzeń kominowych 114
Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i ścieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.113
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO109
Informacja o wynikach naboru na stanowisko administrator nieruchomości104
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę rur pompowych dla studni glębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.96
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na wymianę stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl.94
Okresowa ocena jakości wody Goła VIII.201890
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny85
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.83
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę materiałów dla wyposażenia dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.79
Informacja o wyniku I etapu naboru oraz o II etapie naboru na stanowisko administrator nieruchomości72
Zapytanie ofertowe nr 12/2018 z dn. 26.11.2018r. na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.70
Unieważnienie zapytania ofertowego nr 9/2018 z dnia 16 listopada 2018 na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.66
Informacja o roztrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę materiałów dla wyposażenia dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.61
Informacja o roztrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.61
Informacja o roztrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę rur pompowych dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.58
Okresowa ocena jakości wody Uszyce XII.201850
Okresowa ocena jakości wody Pakoszów , Kobyla Góra XII.201838
Okresowa ocena jakości wody Goła XII.201835
Ocena obszarowa jakości wody za 2018r. dla gminy Praszka34
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. XII.201833
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny31