logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim 46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 13

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie rocznego przeglądu budowlanego obiektów budowlanych będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.20394
Dane adresowe1738
NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO1496
Statut1328
Informacja o wyniku naboru1282
Opłaty / cenniki1093
Ocena jakości wody dla Gorzów Śląski1054
Ocena jakości wody dla m. Goła984
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków983
Ocena jakości wody dla Pawłowic - Jastrzygowic963
Ocena jakości wody dla Uszyc959
Okresowa ocena jakości wody Uszyce VII.2017926
Zapytanie ofertowe o usługi kominiarskie901
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IX.2017881
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o usługi kominiarskie874
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie przeglądów budowlanych851
Okresowa ocena jakości wody Uszyce IX.2017843
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o dostawę węgla kamiennego815
Okresowa ocena jakośći wody Gorzów Śl.814
Zapytanie ofertowe o dostawę węgla kamiennego812
Zapytanie ofertowe na wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku socjalnym SUW w Gorzowie Śl.810
Zapytanie ofertowe na wykonanie wymiany stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl.807
Okresowa ocena jakości wody Goła802
Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie przeglądów budowlanych793
Okresowa ocena jakości wody Goła IX.2017791
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie przeglądów instalacji elektrycznej776
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku socjalnym SUW w Gorzowie Śl.775
Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie deratyzacji w budynkach komunalnych774
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie deratyzacji w budynkach komunalnych765
Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie przeglądów instalacji elektrycznej759
Informacja o braku rostrzygnięcia postępowania przetargowego na wymianę stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl. 754
Okresowa ocena jakości wody Goła XI.2017671
INFORMACJA O ROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NA PRZEPROWADZENIE ANALIZY WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ORAZ ANALIZĘ ŚCIEKÓW-POPŁUCZYN629
NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KSIĘGOWEGO626
ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE ANALIZY WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ORAZ ANALIZĘ ŚCIEKÓW-POPŁUCZYNY621
INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE : KSIĘGOWY594
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IV.2018560
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE : KSIĘGOWY559
Okresowa ocena jakości wody Uszyce III.2018547
Okresowa ocena jakości wody Goła IV.2018539
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gorzów Śląski na okres 3 lat, od dnia 01.06.2018r.515
Okresowa ocena jakości wody Uszyce IV.2018493
Okresowa ocena jakości wody Goła III.2018468
Przetwarzanie danych osobowych465
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IV.2018449
Okresowa ocena jakości wody Pakoszów , Kobyla Góra IV.2018436
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Administratora nieruchomości391
Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie rocznego przeglądu budowlanego obiektów budowlanych będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.371
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie badania skuteczności zerowania w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i śćieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.368
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na dostawę węgla kamiennego352
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach o wejściu w życie nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków344
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie jednorocznego przeglądu budowlanego obiektów będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.337
Zapytanie ofertowe na wykonanie czyszczenia przewodów kominowych oraz przeprowadzenie rocznej okresowej kontroli stanu technicznego urządzeń kominowych 323
Okresowa ocena jakości wody Pakoszów , Kobyla Góra IX.2018319
Okresowa ocena jakości wody Uszyce VIII.2018303
Zapytanie ofertowe - wymiana stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp Stacji Uzdatniania Wody w Gorzowie Śląskim270
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny267
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę rur pompowych dla studni glębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.247
INFORMACJA O ZMIANIE GODZIN PRACY244
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO242
Informacja o wynikach naboru na stanowisko administrator nieruchomości241
Przetarg na wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gorzowie Śl. ul. Byczyńska 12241
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na wymianę stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl.236
Zapytanie ofertowe nr 12/2018 z dn. 26.11.2018r. na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.231
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.227
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę materiałów dla wyposażenia dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.227
Informacja o roztrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę rur pompowych dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.224
Ocena obszarowa jakości wody za 2018r. dla gminy Praszka222
Okresowa ocena jakości wody Goła VIII.2018219
Unieważnienie zapytania ofertowego nr 9/2018 z dnia 16 listopada 2018 na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.214
Okresowa ocena jakości wody Uszyce XII.2018213
Informacja o roztrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę materiałów dla wyposażenia dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.208
Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i ścieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.202
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na budowę instalacji na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gorzowie Śl. przy ul. Byczyńskiej 12202
Informacja o roztrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.201
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny193
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. XII.2018191
Okresowa ocena jakości wody Pakoszów , Kobyla Góra XII.2018190
Okresowa ocena jakości wody Goła XII.2018185
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i ścieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.185
Okresowa ocena jakości wody Kobyla Góra, Pakoszów III.2019166
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzednicze administratora budynków komunalnych i cmentarza159
Sprawozdania finansowe za 2018r. 155
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę rur pompowych dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.154
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze - ds. administrowania budynkami komunalnymi i cmentarzem komunalnym 153
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. III.2019145
Informacja o wyniku I etapu naboru oraz o II etapie naboru na stanowisko administrator nieruchomości144
Okresowa ocena jakości wody Goła IV.2019140
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę rur pompowych dla ujęcia wody w Gorzowie Śl.128
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze - kierownik działu wodociągów121
Okresowa ocena jakości wody Uszyce IV.2019119
Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody, odbioru ścieków115
Okresowa ocena jakości wody Goła V.2019109
Okresowa ocena jakości wody Uszyce V.2019106
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. V.2019106
Zapytanie ofertowe na dostawę węgla kamiennego96
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. VI.201995
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze kierownik działu wodociągów94
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie przeglądu instalacji gazowych na paliwo płynne i gaz ziemny oraz przeprowadzenie okresowej corocznej kontroli stanu technicznego i sprawności przewodów kominowych88
Odpowiedź do zapytania dotyczącego "Zapytania ofertowego na wykonanie zadania: Dostawa węgla kamiennego, znak sprawy:6"82