logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim 46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 13

Oświadczenie o dostępności

Serwis BIP METRO CMS został zaprojektowany w taki sposób, by był możliwy do obsłużenia dla jak największej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, sprzętu czy oprogramowania.


Informacje podstawowe

6 września 2001 r. uchwalono Ustawę o dostępie do informacji publicznej Dz.U.z 2015 r. poz. 2058.j.t. Pozwala ona określić zasady na jakich realizowany jest dostęp obywateli do wszelkich informacji publicznych. Ustawa wylicza również wszystkie podmioty które zostały zobligowane do udostępniania informacji publicznych. Są to między innymi, jednostki samorządu terytorialnego oraz wszystkie podległe mu jednostki organizacyjne. Cel Ustawy to także odpowiedź na wprowadzenie jednolitych zasad udostępniania informacji publicznych.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Dz.U. Nr 112, poz.1198. z pózn. zmianami, określa w jaki sposób powinny być przekazywane informacje publiczne przez podmioty określone w Ustawie. Odbywa się to poprzez działanie serwisów internetowych Biuletynów Informacji Publicznej. W rozporządzeniu została określona także budowa Podmiotowych Stron BIP.

 

Strona Podmiotowa BIP powinna zawierać m.in.:

1. Logo – znak graficzny BIP umieszczony w górnej części strony

2. Czytelny link do strony głównej internetowego serwisu informacyjnego podmiotu – o ile strona www nie jest jednocześnie stroną podmiotową BIP

3. Adres redakcji strony podmiotowej BIP 4. Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail osób/osoby redagujących podmiotową stronę Biuletynu Informacji Publicznej

5. Instrukcję korzystania ze strony podmiotowej Biuletynu

6. Menu przedmiotowe zawierające między innymi: zamówienia publiczne, nabory do pracy, przetargi związane z majątkiem, aktualności, strategie działania, ewidencje i archiwa.

7. Rejestr zmian treści publicznych zawartych na podmiotowej stronie Biuletynu

8. Informację dotyczącą sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu podmiotu tworzącego podmiotową stroną Biuletynu, a nie udostępnionych w Biuletynie

9. Moduł wyszukujący pozwalający na szybkie odnalezienie informacji.

 

Strona Biuletynu METRO BIP CMS spełnia normy Europejskie zawarte w dokumentach UE:

Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006

http://www.fdc.org.pl/gallery/Deklaracja-Ministr%C3%B3w-z-11-czerwca-2006-r.pdf

Inicjatywa i2010

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-06-654_pl.doc

Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych

https://www.rpo.gov.pl/pl/konwencja-o-prawach-osob-niepelnosprawnych

 

Responsywność- czyli przystosowanie do wszystkich dostępnych urządzeń mobilnych

Dzięki responsywności strony biuletynu informacji publicznej, witryny stron BIP z łatwością można przeglądać na urządzeniach mobilnych, które są wspierane poprzez wymienione standardy, takich jak palmtopy, smartfony, tablety czy projektory tzw. mobile-friendly.

Oznacza to, że serwis ten został zbudowany w oparciu o metodę Responsive Web Design. Metoda ta w praktyce oznacza, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie treści zawarte na BIP do rozdzielczości oraz wielkości ekranu danego urządzenia mobilnego, a więc nie będzie wymagała powiększania zawartych treści czy ich przewijania w obu kierunkach poziomym i pionowym.

 

Zgodność ze standardami

METRO BIP CMS spełnia drugi stopień (WAI-AA) wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.0, a także jest zgodna ze specyfikacją HTML 5. Strona Biuletynu Informacji Publicznej METRO BIP CMS ułatwia przeglądanie zawartych na BIP treści przez osoby niedowidzące, poprzez wyposażenie jej w mechanizmy zmiany wielkości czcionki czy zmiany kontrastu


Ponieważ postawiliśmy sobie za cel dostarczenie optymalnych dla naszych odbiorców rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej BIP METRO CMS, jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie lub uwagi.

W tym celu prosimy o kontakt na adres …………………………………. .