logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim Sp. z o. o.

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Towarowa 4

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie rocznego przeglądu budowlanego obiektów budowlanych będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.22160
Dane adresowe3268
Przetwarzanie danych osobowych2924
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków2887
Statut2770
NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO2640
Ocena jakości wody dla m. Goła2525
Ocena jakości wody dla Gorzów Śląski2513
Ocena jakości wody dla Pawłowic - Jastrzygowic2502
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IX.20172492
Ocena jakości wody dla Uszyc2468
Zapytanie ofertowe o usługi kominiarskie2459
Okresowa ocena jakości wody Uszyce VII.20172407
Informacja o wyniku naboru2356
Okresowa ocena jakości wody Uszyce IX.20172348
Okresowa ocena jakośći wody Gorzów Śl.2341
Okresowa ocena jakości wody Goła2227
Okresowa ocena jakości wody Goła IX.20172227
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o usługi kominiarskie2213
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o dostawę węgla kamiennego2172
Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie przeglądów budowlanych2152
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie przeglądów budowlanych2128
Zapytanie ofertowe na wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku socjalnym SUW w Gorzowie Śl.2128
Zapytanie ofertowe o dostawę węgla kamiennego2126
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku socjalnym SUW w Gorzowie Śl.2122
Zapytanie ofertowe na wykonanie wymiany stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl.2117
Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie przeglądów instalacji elektrycznej2085
Opłaty / cenniki2064
Informacja o braku rostrzygnięcia postępowania przetargowego na wymianę stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl. 2056
Okresowa ocena jakości wody Goła IV.20182047
Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie deratyzacji w budynkach komunalnych2041
Okresowa ocena jakości wody Goła XI.20172039
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie przeglądów instalacji elektrycznej2035
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gorzów Śląski na okres 3 lat, od dnia 01.06.2018r.1977
Okresowa ocena jakości wody Uszyce IV.20181967
Zapytanie ofertowe na czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.1960
Przetarg na wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gorzowie Śl. ul. Byczyńska 121958
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie deratyzacji w budynkach komunalnych1938
Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą nowych wodomierzy do wody zimnej1929
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IV.20181923
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie badania skuteczności zerowania w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i śćieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.1903
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IV.20181896
Okresowa ocena jakości wody Uszyce III.20181885
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę rur pompowych dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.1883
Zapytanie ofertowe na wykonanie czyszczenia przewodów kominowych oraz przeprowadzenie rocznej okresowej kontroli stanu technicznego urządzeń kominowych 1880
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na dostawę węgla kamiennego1869
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę 2 szt. pomp dla przepompowni ścieków w m. Kozłowice1868
Okresowa ocena jakości wody Goła III.20181838
Dane adresowe1836
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie jednorocznego przeglądu budowlanego obiektów będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.1831
ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE ANALIZY WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ORAZ ANALIZĘ ŚCIEKÓW-POPŁUCZYNY1829
Informacja - uzupełnienie "zapytania ofertowego na przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny" z dn. 20.11.2019r.1816
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę rur pompowych dla ujęcia wody w Gorzowie Śl.1785
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. III.20191778
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny1754
INFORMACJA O ROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NA PRZEPROWADZENIE ANALIZY WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ORAZ ANALIZĘ ŚCIEKÓW-POPŁUCZYN1738
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i ścieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.1736
Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów w budynkach komunalnych1729
Zapytanie ofertowe na dostawę węgla kamiennego1728
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup wraz z dostawą nowych wodomierzy dla wody zimnej1720
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na "Przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny"1718
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie przeglądu instalacji gazowych na paliwo płynne i gaz ziemny oraz przeprowadzenie okresowej corocznej kontroli stanu technicznego i sprawności przewodów kominowych1716
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na przeprowadzeniebadania skuteczności zerowania w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i ścieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.1694
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów w budynkach komunalnych1673
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę 2 szt. pomp dla przepompowni ścieków w Kozłowicach1661
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na budowę instalacji na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gorzowie Śl. przy ul. Byczyńskiej 121656
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na przeprowadzenie jednorocznego przeglądu budowlanego, obiektów budowlanych będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.1642
Unieważnienie zapytania ofertowego nr 9 ogłoszonego 22.08.2019 na przeprowadzenie przeglądu instalacji gazowych na paliwo płynne i gaz ziemny oraz przeprowadzenie okresowej corocznej kontroli stanu technicznego i sprawności przewodów kominowych 1637
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzednicze administratora budynków komunalnych i cmentarza1624
Odpowiedź do zapytania dotyczącego "Zapytania ofertowego na wykonanie zadania: Dostawa węgla kamiennego, znak sprawy:6"1623
Okresowa ocena jakości wody Kobyla Góra, Pakoszów III.20191582
Okresowa ocena jakości wody Uszyce VIII.20181545
INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE : KSIĘGOWY1537
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze - kierownik działu wodociągów1532
NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KSIĘGOWEGO1521
Ocena obszarowa jakości wody za 2018r. dla gminy Praszka1519
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Administratora nieruchomości1512
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze kierownik działu wodociągów1512
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze - ds. administrowania budynkami komunalnymi i cmentarzem komunalnym 1495
Ocena okresowa jakości wody za 2019 r. dla Gminy Gorzów Śl.1494
Okresowa ocena jakości wody Goła IV.20191479
Okresowa ocena jakości wody Pakoszów , Kobyla Góra IX.20181468
Sprawozdania finansowe za 2018r. 1461
Okresowa ocena jakości wody Goła VIII.20181446
Okresowa ocena jakości wody Goła V.20191443
Informacja o roztrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.1427
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. XII.20181415
Okresowa ocena jakości wody Uszyce XII.20181401
Okresowa ocena jakości wody Goła I.20201400
Zapytanie ofertowe nr 12/2018 z dn. 26.11.2018r. na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.1398
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach o wejściu w życie nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków1395
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.1386
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny1385
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE : KSIĘGOWY1380
Okresowa ocena jakości wody Goła XII.20181380
Okresowa ocena jakości wody Goła IV.20201378
Okresowa ocena jakości wody Goła VIII.20191365
Informacja o roztrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę rur pompowych dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.1359
Okresowa ocena jakości wody Uszyce I.20201356
Okresowa Ocena Jakości Wody - 2021-20221352