logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim Sp. z o. o.

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Towarowa 4

Artykuły archiwalne

09.06.2021

Sprawozdanie finansowe za 2020r.

09.12.2020

Zapytanie ofertowe

07.12.2020

Zarządzenie Nr 12/2020 Dyrektora ZUK w sprawie dnia wolnego za 26.12.2020r.

10.09.2020

Rozstrzygnięcie postępowania. Przeprowadzenie rocznego przeglądu budowlanego obiektów budowlanych będących administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.

02.09.2020

Zapytanie ofertowe. Przeprowadzenie rocznego przeglądu budowlanego obiektów budowlanych będących administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.

30.07.2020

Zarządzenie Nr 8/2020 Dyrektora ZUK w sprawie dnia wolnego za 15.08.2020r.

22.06.2020

Okresowa ocena jakości wody Uszyce VI.2020

18.06.2020

Ogłoszenie w sprawie zasady obsługi interesantów

13.05.2020

Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. V.2020

08.05.2020

Sprawozdanie finansowe za 2019r.

22.04.2020

Zarządzenie Nr 5/2020 Dyrektora w sprawie zmian w zakresie funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.

24.03.2020

Komunikat

24.01.2020

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego FS-LUBLIN SK2

22.01.2020

Informacja o likwidacji punktu kasowego

18.12.2019

Informacja o roztrzygnięciu postępowania na "Przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny"

04.12.2019

Informacja - uzupełnienie "zapytania ofertowego na przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny" z dn. 20.11.2019r.

29.11.2019

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny

25.11.2019

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę 2 szt. pomp dla przepompowni ścieków w Kozłowicach

25.11.2019

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów w budynkach komunalnych

25.11.2019

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup wraz z dostawą nowych wodomierzy dla wody zimnej

15.11.2019

Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów w budynkach komunalnych

13.11.2019

Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę 2 szt. pomp dla przepompowni ścieków w m. Kozłowice

13.11.2019

Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą nowych wodomierzy do wody zimnej

12.11.2019

Zapytanie ofertowe na czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.

01.10.2019

Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. X.2019

16.09.2019

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na przeprowadzenie jednorocznego przeglądu budowlanego, obiektów budowlanych będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.

12.09.2019

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na przeprowadzeniebadania skuteczności zerowania w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i ścieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.

06.09.2019

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 9 ogłoszonego 22.08.2019 na przeprowadzenie przeglądu instalacji gazowych na paliwo płynne i gaz ziemny oraz przeprowadzenie okresowej corocznej kontroli stanu technicznego i sprawności przewodów kominowych

02.09.2019

Odpowiedź do zapytania dotyczącego "Zapytania ofertowego na wykonanie zadania: Przeprowadzenie badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i ścieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl., znak sprawy:8"

29.08.2019

Odpowiedź do zapytania dotyczącego "Zapytania ofertowego na wykonanie zadania: Dostawa węgla kamiennego, znak sprawy:6"

27.08.2019

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze kierownik działu wodociągów

23.08.2019

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie przeglądu instalacji gazowych na paliwo płynne i gaz ziemny oraz przeprowadzenie okresowej corocznej kontroli stanu technicznego i sprawności przewodów kominowych

23.08.2019

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie rocznego przeglądu budowlanego obiektów budowlanych będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.

23.08.2019

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i ścieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.

23.08.2019

Zapytanie ofertowe na dostawę węgla kamiennego

12.08.2019

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze - kierownik działu wodociągów

31.07.2019

Zawiadomienie - Ograniczenie w dostawie wody

02.07.2019

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzednicze administratora budynków komunalnych i cmentarza

27.06.2019

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę rur pompowych dla ujęcia wody w Gorzowie Śl.

27.06.2019

Okresowa ocena jakości wody Kobyla Góra, Pakoszów VI.2019

24.06.2019

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze - ds. administrowania budynkami komunalnymi i cmentarzem komunalnym

14.06.2019

Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę rur pompowych dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.

14.05.2019

Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody, odbioru ścieków

14.05.2019

Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. V.2019

10.05.2019

Sprawozdania finansowe za 2018r.

10.05.2019

Rachunek zysków i strat za 2018r.

10.05.2019

Bilans za 2018r.

10.04.2019

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na budowę instalacji na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gorzowie Śl. przy ul. Byczyńskiej 12

27.03.2019

Przetarg na wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gorzowie Śl. ul. Byczyńska 12

09.01.2019

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny

07.12.2018

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny

30.11.2018

Informacja o roztrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.

27.11.2018

Informacja o roztrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę rur pompowych dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.

26.11.2018

Zapytanie ofertowe nr 12/2018 z dn. 26.11.2018r. na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.

26.11.2018

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 9/2018 z dnia 16 listopada 2018 na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.

26.11.2018

Informacja o roztrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę materiałów dla wyposażenia dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.

19.11.2018

Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę materiałów dla wyposażenia dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.

19.11.2018

Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę rur pompowych dla studni glębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.

19.11.2018

Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.

26.10.2018

Zapytanie ofertowe na wykonanie czyszczenia przewodów kominowych oraz przeprowadzenie rocznej okresowej kontroli stanu technicznego urządzeń kominowych

04.10.2018

Informacja o wynikach naboru na stanowisko administrator nieruchomości

28.09.2018

Informacja o wyniku I etapu naboru oraz o II etapie naboru na stanowisko administrator nieruchomości

12.09.2018

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Administratora nieruchomości

11.09.2018

Informacja o roztrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie badania skuteczności zerowania w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i śćieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.

11.09.2018

Informacja o roztrzygnięciu postępowania na dostawę węgla kamiennego

07.09.2018

Informacja o roztrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie jednorocznego przeglądu budowlanego obiektów będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.

28.08.2018

Informacja o roztrzygnięciu postępowania na wymianę stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl.

24.08.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO

22.08.2018

Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i ścieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.

22.08.2018

Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie rocznego przeglądu budowlanego obiektów budowlanych będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.

20.08.2018

Zapytanie ofertowe - wymiana stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp Stacji Uzdatniania Wody w Gorzowie Śląskim

30.07.2018

INFORMACJA O ZMIANIE GODZIN PRACY

07.06.2018

Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach o wejściu w życie nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

04.06.2018

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gorzów Śląski na okres 3 lat, od dnia 01.06.2018r.

04.04.2018

Okresowa ocena jakości wody Pakoszów , Kobyla Góra IV.2018

31.01.2018

INFORMACJA O ROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NA PRZEPROWADZENIE ANALIZY WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ORAZ ANALIZĘ ŚCIEKÓW-POPŁUCZYN

23.01.2018

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE : KSIĘGOWY

17.01.2018

INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE : KSIĘGOWY

09.01.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE ANALIZY WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ORAZ ANALIZĘ ŚCIEKÓW-POPŁUCZYNY

03.01.2018

NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KSIĘGOWEGO

10.11.2017

Informacja o braku rostrzygnięcia postępowania przetargowego na wymianę stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl.

10.11.2017

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku socjalnym SUW w Gorzowie Śl.

27.10.2017

Zapytanie ofertowe na wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku socjalnym SUW w Gorzowie Śl.

27.10.2017

Zapytanie ofertowe na wykonanie wymiany stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl.

18.09.2017

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie deratyzacji w budynkach komunalnych

18.09.2017

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie przeglądów budowlanych

18.09.2017

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie przeglądów instalacji elektrycznej

18.09.2017

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o usługi kominiarskie

18.09.2017

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o dostawę węgla kamiennego

23.08.2017

Zapytanie ofertowe o dostawę węgla kamiennego

23.08.2017

Zapytanie ofertowe o usługi kominiarskie

23.08.2017

Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie przeglądów instalacji elektrycznej

23.08.2017

Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie przeglądów budowlanych

23.08.2017

Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie deratyzacji w budynkach komunalnych

08.04.2017

Informacja o wyniku naboru

13.03.2017

NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

03.03.2017

Opłaty / cenniki

03.03.2017

Statut

03.03.2017

Dane adresowe