logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim Sp. z o. o.

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Towarowa 4

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie rocznego przeglądu budowlanego obiektów budowlanych będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.21996
Dane adresowe3188
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków2681
Statut2637
NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO2549
Ocena jakości wody dla m. Goła2356
Ocena jakości wody dla Gorzów Śląski2345
Zapytanie ofertowe o usługi kominiarskie2344
Ocena jakości wody dla Pawłowic - Jastrzygowic2338
Ocena jakości wody dla Uszyc2296
Informacja o wyniku naboru2294
Przetwarzanie danych osobowych2282
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IX.20172269
Okresowa ocena jakości wody Uszyce VII.20172247
Okresowa ocena jakośći wody Gorzów Śl.2180
Okresowa ocena jakości wody Uszyce IX.20172179
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o usługi kominiarskie2106
Okresowa ocena jakości wody Goła2072
Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie przeglądów budowlanych2062
Okresowa ocena jakości wody Goła IX.20172061
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o dostawę węgla kamiennego2059
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie przeglądów budowlanych2033
Zapytanie ofertowe o dostawę węgla kamiennego2029
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku socjalnym SUW w Gorzowie Śl.2026
Zapytanie ofertowe na wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku socjalnym SUW w Gorzowie Śl.2013
Zapytanie ofertowe na wykonanie wymiany stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl.2008
Opłaty / cenniki1993
Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie przeglądów instalacji elektrycznej1977
Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie deratyzacji w budynkach komunalnych1970
Informacja o braku rostrzygnięcia postępowania przetargowego na wymianę stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl. 1958
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie przeglądów instalacji elektrycznej1925
Okresowa ocena jakości wody Goła IV.20181870
Okresowa ocena jakości wody Goła XI.20171865
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gorzów Śląski na okres 3 lat, od dnia 01.06.2018r.1860
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie deratyzacji w budynkach komunalnych1836
Przetarg na wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gorzowie Śl. ul. Byczyńska 121816
Okresowa ocena jakości wody Uszyce IV.20181806
Zapytanie ofertowe na czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.1795
Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą nowych wodomierzy do wody zimnej1766
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IV.20181758
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie badania skuteczności zerowania w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i śćieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.1756
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę rur pompowych dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.1741
Zapytanie ofertowe na wykonanie czyszczenia przewodów kominowych oraz przeprowadzenie rocznej okresowej kontroli stanu technicznego urządzeń kominowych 1740
Okresowa ocena jakości wody Uszyce III.20181730
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na dostawę węgla kamiennego1726
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IV.20181725
ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE ANALIZY WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ORAZ ANALIZĘ ŚCIEKÓW-POPŁUCZYNY1724
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę 2 szt. pomp dla przepompowni ścieków w m. Kozłowice1720
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie jednorocznego przeglądu budowlanego obiektów będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.1689
Okresowa ocena jakości wody Goła III.20181671
INFORMACJA O ROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NA PRZEPROWADZENIE ANALIZY WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ORAZ ANALIZĘ ŚCIEKÓW-POPŁUCZYN1638
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę rur pompowych dla ujęcia wody w Gorzowie Śl.1634
Informacja - uzupełnienie "zapytania ofertowego na przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny" z dn. 20.11.2019r.1629
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny1614
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i ścieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.1592
Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów w budynkach komunalnych1587
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup wraz z dostawą nowych wodomierzy dla wody zimnej1580
Zapytanie ofertowe na dostawę węgla kamiennego1572
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie przeglądu instalacji gazowych na paliwo płynne i gaz ziemny oraz przeprowadzenie okresowej corocznej kontroli stanu technicznego i sprawności przewodów kominowych1569
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na "Przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny"1561
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na przeprowadzeniebadania skuteczności zerowania w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i ścieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.1557
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na budowę instalacji na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gorzowie Śl. przy ul. Byczyńskiej 121533
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę 2 szt. pomp dla przepompowni ścieków w Kozłowicach1522
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na przeprowadzenie jednorocznego przeglądu budowlanego, obiektów budowlanych będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.1521
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów w budynkach komunalnych1518
Unieważnienie zapytania ofertowego nr 9 ogłoszonego 22.08.2019 na przeprowadzenie przeglądu instalacji gazowych na paliwo płynne i gaz ziemny oraz przeprowadzenie okresowej corocznej kontroli stanu technicznego i sprawności przewodów kominowych 1503
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzednicze administratora budynków komunalnych i cmentarza1496
Odpowiedź do zapytania dotyczącego "Zapytania ofertowego na wykonanie zadania: Dostawa węgla kamiennego, znak sprawy:6"1489
INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE : KSIĘGOWY1458
NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KSIĘGOWEGO1450
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze - kierownik działu wodociągów1417
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Administratora nieruchomości1412
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. III.20191404
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze kierownik działu wodociągów1378
Okresowa ocena jakości wody Uszyce VIII.20181375
Okresowa ocena jakości wody Kobyla Góra, Pakoszów III.20191373
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze - ds. administrowania budynkami komunalnymi i cmentarzem komunalnym 1366
Sprawozdania finansowe za 2018r. 1356
Ocena obszarowa jakości wody za 2018r. dla gminy Praszka1350
Informacja o roztrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.1324
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE : KSIĘGOWY1323
Ocena okresowa jakości wody za 2019 r. dla Gminy Gorzów Śl.1317
Okresowa ocena jakości wody Goła IV.20191311
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach o wejściu w życie nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków1310
Okresowa ocena jakości wody Pakoszów , Kobyla Góra IX.20181309
Zapytanie ofertowe nr 12/2018 z dn. 26.11.2018r. na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.1288
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny1284
Okresowa ocena jakości wody Goła VIII.20181280
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.1276
Okresowa ocena jakości wody Goła V.20191275
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. XII.20181255
Informacja o roztrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę rur pompowych dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.1247
Okresowa ocena jakości wody Goła I.20201237
Okresowa ocena jakości wody Uszyce XII.20181236
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę materiałów dla wyposażenia dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.1218
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny1213
Okresowa ocena jakości wody Goła XII.20181212
Okresowa ocena jakości wody Goła IV.20201201
Okresowa ocena jakości wody Uszyce I.20201200
Okresowa ocena jakości wody Goła VIII.20191189