logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 13

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie rocznego przeglądu budowlanego obiektów budowlanych będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.21057
Dane adresowe2339
NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO1855
Statut1779
Informacja o wyniku naboru1640
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków1532
Ocena jakości wody dla Gorzów Śląski1468
Opłaty / cenniki1456
Zapytanie ofertowe o usługi kominiarskie1444
Ocena jakości wody dla m. Goła1439
Ocena jakości wody dla Pawłowic - Jastrzygowic1390
Ocena jakości wody dla Uszyc1364
Okresowa ocena jakości wody Uszyce VII.20171361
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o usługi kominiarskie1331
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IX.20171324
Okresowa ocena jakości wody Uszyce IX.20171279
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie przeglądów budowlanych1274
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o dostawę węgla kamiennego1248
Zapytanie ofertowe na wykonanie wymiany stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl.1236
Zapytanie ofertowe na wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku socjalnym SUW w Gorzowie Śl.1230
Okresowa ocena jakości wody Goła IX.20171223
Okresowa ocena jakośći wody Gorzów Śl.1222
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku socjalnym SUW w Gorzowie Śl.1214
Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie przeglądów budowlanych1212
Zapytanie ofertowe o dostawę węgla kamiennego1203
Okresowa ocena jakości wody Goła1196
Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie deratyzacji w budynkach komunalnych1186
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie deratyzacji w budynkach komunalnych1178
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie przeglądów instalacji elektrycznej1176
Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie przeglądów instalacji elektrycznej1173
Informacja o braku rostrzygnięcia postępowania przetargowego na wymianę stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl. 1143
Okresowa ocena jakości wody Goła XI.20171051
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gorzów Śląski na okres 3 lat, od dnia 01.06.2018r.1049
ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE ANALIZY WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ORAZ ANALIZĘ ŚCIEKÓW-POPŁUCZYNY1014
INFORMACJA O ROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NA PRZEPROWADZENIE ANALIZY WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ORAZ ANALIZĘ ŚCIEKÓW-POPŁUCZYN981
Okresowa ocena jakości wody Goła IV.2018978
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IV.2018966
Okresowa ocena jakości wody Uszyce III.2018958
Okresowa ocena jakości wody Uszyce IV.2018954
Przetwarzanie danych osobowych949
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na dostawę węgla kamiennego917
Przetarg na wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gorzowie Śl. ul. Byczyńska 12917
NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KSIĘGOWEGO916
INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE : KSIĘGOWY899
Okresowa ocena jakości wody Goła III.2018878
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie badania skuteczności zerowania w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i śćieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.876
Zapytanie ofertowe na wykonanie czyszczenia przewodów kominowych oraz przeprowadzenie rocznej okresowej kontroli stanu technicznego urządzeń kominowych 873
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IV.2018854
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie jednorocznego przeglądu budowlanego obiektów będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.853
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE : KSIĘGOWY835
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i ścieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.799
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę 2 szt. pomp dla przepompowni ścieków w m. Kozłowice785
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę rur pompowych dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.778
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na budowę instalacji na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gorzowie Śl. przy ul. Byczyńskiej 12776
Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą nowych wodomierzy do wody zimnej772
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Administratora nieruchomości770
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę rur pompowych dla ujęcia wody w Gorzowie Śl.750
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach o wejściu w życie nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków748
Zapytanie ofertowe na dostawę węgla kamiennego742
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny740
Informacja - uzupełnienie "zapytania ofertowego na przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny" z dn. 20.11.2019r.736
Zapytanie ofertowe na czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.734
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzednicze administratora budynków komunalnych i cmentarza725
Unieważnienie zapytania ofertowego nr 9 ogłoszonego 22.08.2019 na przeprowadzenie przeglądu instalacji gazowych na paliwo płynne i gaz ziemny oraz przeprowadzenie okresowej corocznej kontroli stanu technicznego i sprawności przewodów kominowych 721
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na przeprowadzeniebadania skuteczności zerowania w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i ścieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.717
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup wraz z dostawą nowych wodomierzy dla wody zimnej716
Okresowa ocena jakości wody Pakoszów , Kobyla Góra IV.2018714
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny709
Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów w budynkach komunalnych708
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie przeglądu instalacji gazowych na paliwo płynne i gaz ziemny oraz przeprowadzenie okresowej corocznej kontroli stanu technicznego i sprawności przewodów kominowych700
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na przeprowadzenie jednorocznego przeglądu budowlanego, obiektów budowlanych będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.698
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę 2 szt. pomp dla przepompowni ścieków w Kozłowicach695
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze - kierownik działu wodociągów694
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze kierownik działu wodociągów692
Odpowiedź do zapytania dotyczącego "Zapytania ofertowego na wykonanie zadania: Dostawa węgla kamiennego, znak sprawy:6"686
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze - ds. administrowania budynkami komunalnymi i cmentarzem komunalnym 677
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na "Przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny"676
Zapytanie ofertowe nr 12/2018 z dn. 26.11.2018r. na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.671
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów w budynkach komunalnych660
Okresowa ocena jakości wody Pakoszów , Kobyla Góra IX.2018653
Okresowa ocena jakości wody Uszyce VIII.2018649
Informacja o roztrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę rur pompowych dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.640
Informacja o roztrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.640
Ocena obszarowa jakości wody za 2018r. dla gminy Praszka630
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę rur pompowych dla studni glębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.629
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny626
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO625
Sprawozdania finansowe za 2018r. 611
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę materiałów dla wyposażenia dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.604
Unieważnienie zapytania ofertowego nr 9/2018 z dnia 16 listopada 2018 na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.604
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.595
Informacja o roztrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę materiałów dla wyposażenia dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.587
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. XII.2018583
Okresowa ocena jakości wody Uszyce XII.2018579
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na wymianę stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl.576
Okresowa ocena jakości wody Goła VIII.2018572
Okresowa ocena jakości wody Kobyla Góra, Pakoszów III.2019569
Informacja o wynikach naboru na stanowisko administrator nieruchomości563
Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie rocznego przeglądu budowlanego obiektów budowlanych będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.550
Okresowa ocena jakości wody Goła IV.2019549