logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim 46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 13

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie rocznego przeglądu budowlanego obiektów budowlanych będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.20656
Dane adresowe2031
NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO1647
Statut1534
Informacja o wyniku naboru1422
Ocena jakości wody dla Gorzów Śląski1242
Opłaty / cenniki1233
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków1209
Ocena jakości wody dla m. Goła1188
Ocena jakości wody dla Uszyc1167
Ocena jakości wody dla Pawłowic - Jastrzygowic1133
Zapytanie ofertowe o usługi kominiarskie1128
Okresowa ocena jakości wody Uszyce VII.20171110
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IX.20171076
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o usługi kominiarskie1069
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie przeglądów budowlanych1043
Okresowa ocena jakości wody Uszyce IX.20171036
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o dostawę węgla kamiennego999
Zapytanie ofertowe na wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku socjalnym SUW w Gorzowie Śl.990
Zapytanie ofertowe na wykonanie wymiany stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl.989
Okresowa ocena jakośći wody Gorzów Śl.986
Okresowa ocena jakości wody Goła982
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku socjalnym SUW w Gorzowie Śl.979
Zapytanie ofertowe o dostawę węgla kamiennego969
Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie przeglądów budowlanych963
Okresowa ocena jakości wody Goła IX.2017950
Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie deratyzacji w budynkach komunalnych945
Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie przeglądów instalacji elektrycznej942
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie przeglądów instalacji elektrycznej942
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie deratyzacji w budynkach komunalnych933
Informacja o braku rostrzygnięcia postępowania przetargowego na wymianę stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl. 924
Okresowa ocena jakości wody Goła XI.2017837
ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE ANALIZY WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ORAZ ANALIZĘ ŚCIEKÓW-POPŁUCZYNY793
INFORMACJA O ROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NA PRZEPROWADZENIE ANALIZY WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ORAZ ANALIZĘ ŚCIEKÓW-POPŁUCZYN773
NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KSIĘGOWEGO743
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IV.2018740
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gorzów Śląski na okres 3 lat, od dnia 01.06.2018r.728
Okresowa ocena jakości wody Uszyce III.2018725
Okresowa ocena jakości wody Goła IV.2018722
INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE : KSIĘGOWY709
Okresowa ocena jakości wody Uszyce IV.2018680
Przetwarzanie danych osobowych677
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE : KSIĘGOWY650
Okresowa ocena jakości wody Goła III.2018648
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IV.2018612
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na dostawę węgla kamiennego576
Zapytanie ofertowe na wykonanie czyszczenia przewodów kominowych oraz przeprowadzenie rocznej okresowej kontroli stanu technicznego urządzeń kominowych 558
Okresowa ocena jakości wody Pakoszów , Kobyla Góra IV.2018554
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie badania skuteczności zerowania w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i śćieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.552
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Administratora nieruchomości547
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie jednorocznego przeglądu budowlanego obiektów będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.542
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach o wejściu w życie nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków518
Przetarg na wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gorzowie Śl. ul. Byczyńska 12502
Okresowa ocena jakości wody Pakoszów , Kobyla Góra IX.2018462
Okresowa ocena jakości wody Uszyce VIII.2018453
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na budowę instalacji na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gorzowie Śl. przy ul. Byczyńskiej 12451
Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie rocznego przeglądu budowlanego obiektów budowlanych będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.445
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny443
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i ścieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.429
Zapytanie ofertowe nr 12/2018 z dn. 26.11.2018r. na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.424
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę rur pompowych dla studni glębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.413
Informacja o roztrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę rur pompowych dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.411
Ocena obszarowa jakości wody za 2018r. dla gminy Praszka405
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę rur pompowych dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.396
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO392
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na wymianę stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl.382
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.379
Informacja o wynikach naboru na stanowisko administrator nieruchomości378
Informacja o roztrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.377
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę rur pompowych dla ujęcia wody w Gorzowie Śl.377
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę materiałów dla wyposażenia dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.376
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzednicze administratora budynków komunalnych i cmentarza376
Unieważnienie zapytania ofertowego nr 9/2018 z dnia 16 listopada 2018 na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.375
Okresowa ocena jakości wody Goła VIII.2018373
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny366
Zapytanie ofertowe - wymiana stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp Stacji Uzdatniania Wody w Gorzowie Śląskim362
Informacja o roztrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę materiałów dla wyposażenia dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.362
Okresowa ocena jakości wody Uszyce XII.2018362
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. XII.2018358
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze - ds. administrowania budynkami komunalnymi i cmentarzem komunalnym 358
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze kierownik działu wodociągów357
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze - kierownik działu wodociągów355
Okresowa ocena jakości wody Pakoszów , Kobyla Góra XII.2018345
Okresowa ocena jakości wody Kobyla Góra, Pakoszów III.2019344
Zapytanie ofertowe na dostawę węgla kamiennego342
INFORMACJA O ZMIANIE GODZIN PRACY340
Okresowa ocena jakości wody Goła XII.2018336
Odpowiedź do zapytania dotyczącego "Zapytania ofertowego na wykonanie zadania: Dostawa węgla kamiennego, znak sprawy:6"332
Unieważnienie zapytania ofertowego nr 9 ogłoszonego 22.08.2019 na przeprowadzenie przeglądu instalacji gazowych na paliwo płynne i gaz ziemny oraz przeprowadzenie okresowej corocznej kontroli stanu technicznego i sprawności przewodów kominowych 326
Sprawozdania finansowe za 2018r. 325
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie przeglądu instalacji gazowych na paliwo płynne i gaz ziemny oraz przeprowadzenie okresowej corocznej kontroli stanu technicznego i sprawności przewodów kominowych324
Okresowa ocena jakości wody Goła IV.2019323
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na przeprowadzeniebadania skuteczności zerowania w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i ścieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.313
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę 2 szt. pomp dla przepompowni ścieków w m. Kozłowice313
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. III.2019308
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na przeprowadzenie jednorocznego przeglądu budowlanego, obiektów budowlanych będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.300
Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą nowych wodomierzy do wody zimnej289
Zapytanie ofertowe na czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.284
Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i ścieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.281
Okresowa ocena jakości wody Goła V.2019280