logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim Sp. z o. o.

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 13

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie rocznego przeglądu budowlanego obiektów budowlanych będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.21644
Dane adresowe2915
Statut2332
NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO2290
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków2235
Informacja o wyniku naboru2046
Zapytanie ofertowe o usługi kominiarskie1996
Ocena jakości wody dla m. Goła1989
Ocena jakości wody dla Gorzów Śląski1985
Ocena jakości wody dla Pawłowic - Jastrzygowic1956
Ocena jakości wody dla Uszyc1906
Okresowa ocena jakości wody Uszyce VII.20171883
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IX.20171875
Okresowa ocena jakości wody Uszyce IX.20171829
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o usługi kominiarskie1808
Opłaty / cenniki1784
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o dostawę węgla kamiennego1771
Przetwarzanie danych osobowych1767
Okresowa ocena jakośći wody Gorzów Śl.1763
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie przeglądów budowlanych1744
Zapytanie ofertowe o dostawę węgla kamiennego1737
Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie przeglądów budowlanych1732
Zapytanie ofertowe na wykonanie wymiany stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl.1728
Okresowa ocena jakości wody Goła IX.20171724
Okresowa ocena jakości wody Goła1713
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku socjalnym SUW w Gorzowie Śl.1703
Zapytanie ofertowe na wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku socjalnym SUW w Gorzowie Śl.1676
Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie deratyzacji w budynkach komunalnych1670
Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie przeglądów instalacji elektrycznej1658
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie przeglądów instalacji elektrycznej1653
Informacja o braku rostrzygnięcia postępowania przetargowego na wymianę stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl. 1620
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie deratyzacji w budynkach komunalnych1597
Okresowa ocena jakości wody Goła XI.20171544
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gorzów Śląski na okres 3 lat, od dnia 01.06.2018r.1543
Okresowa ocena jakości wody Goła IV.20181528
Przetarg na wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gorzowie Śl. ul. Byczyńska 121509
Okresowa ocena jakości wody Uszyce IV.20181482
ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE ANALIZY WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ORAZ ANALIZĘ ŚCIEKÓW-POPŁUCZYNY1434
Zapytanie ofertowe na wykonanie czyszczenia przewodów kominowych oraz przeprowadzenie rocznej okresowej kontroli stanu technicznego urządzeń kominowych 1434
Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą nowych wodomierzy do wody zimnej1432
Okresowa ocena jakości wody Uszyce III.20181431
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę 2 szt. pomp dla przepompowni ścieków w m. Kozłowice1431
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IV.20181422
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie badania skuteczności zerowania w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i śćieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.1422
INFORMACJA O ROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NA PRZEPROWADZENIE ANALIZY WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ORAZ ANALIZĘ ŚCIEKÓW-POPŁUCZYN1415
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na dostawę węgla kamiennego1411
Zapytanie ofertowe na czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.1409
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IV.20181389
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie jednorocznego przeglądu budowlanego obiektów będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.1387
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny1361
Okresowa ocena jakości wody Goła III.20181360
Informacja - uzupełnienie "zapytania ofertowego na przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny" z dn. 20.11.2019r.1340
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę rur pompowych dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.1339
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup wraz z dostawą nowych wodomierzy dla wody zimnej1331
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i ścieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.1326
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na "Przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny"1310
Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów w budynkach komunalnych1307
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie przeglądu instalacji gazowych na paliwo płynne i gaz ziemny oraz przeprowadzenie okresowej corocznej kontroli stanu technicznego i sprawności przewodów kominowych1301
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę rur pompowych dla ujęcia wody w Gorzowie Śl.1284
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę 2 szt. pomp dla przepompowni ścieków w Kozłowicach1282
Zapytanie ofertowe na dostawę węgla kamiennego1275
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów w budynkach komunalnych1257
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na przeprowadzeniebadania skuteczności zerowania w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i ścieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.1255
INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE : KSIĘGOWY1254
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na budowę instalacji na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gorzowie Śl. przy ul. Byczyńskiej 121253
NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KSIĘGOWEGO1247
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzednicze administratora budynków komunalnych i cmentarza1247
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na przeprowadzenie jednorocznego przeglądu budowlanego, obiektów budowlanych będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.1228
Unieważnienie zapytania ofertowego nr 9 ogłoszonego 22.08.2019 na przeprowadzenie przeglądu instalacji gazowych na paliwo płynne i gaz ziemny oraz przeprowadzenie okresowej corocznej kontroli stanu technicznego i sprawności przewodów kominowych 1221
Odpowiedź do zapytania dotyczącego "Zapytania ofertowego na wykonanie zadania: Dostawa węgla kamiennego, znak sprawy:6"1210
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Administratora nieruchomości1162
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze - kierownik działu wodociągów1157
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze - ds. administrowania budynkami komunalnymi i cmentarzem komunalnym 1144
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE : KSIĘGOWY1142
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze kierownik działu wodociągów1137
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach o wejściu w życie nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków1123
Okresowa ocena jakości wody Uszyce VIII.20181096
Sprawozdania finansowe za 2018r. 1091
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny1077
Ocena obszarowa jakości wody za 2018r. dla gminy Praszka1077
Informacja o roztrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.1071
Okresowa ocena jakości wody Goła IV.20191036
Okresowa ocena jakości wody Pakoszów , Kobyla Góra IX.20181030
Okresowa ocena jakości wody Kobyla Góra, Pakoszów III.20191023
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny1019
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. III.20191019
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.1018
Zapytanie ofertowe nr 12/2018 z dn. 26.11.2018r. na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.1013
Informacja o roztrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę rur pompowych dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.1008
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. XII.20181001
Okresowa ocena jakości wody Goła V.2019995
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę materiałów dla wyposażenia dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.992
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę rur pompowych dla studni glębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.989
Okresowa ocena jakości wody Goła VIII.2018987
Okresowa ocena jakości wody Pakoszów , Kobyla Góra IV.2018986
Unieważnienie zapytania ofertowego nr 9/2018 z dnia 16 listopada 2018 na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.977
Okresowa ocena jakości wody Uszyce XII.2018968
Okresowa ocena jakości wody Goła I.2020959
Ocena okresowa jakości wody za 2019 r. dla Gminy Gorzów Śl.951
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO949