logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim Sp. z o. o.

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Towarowa 4

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie rocznego przeglądu budowlanego obiektów budowlanych będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.21834
Dane adresowe3041
Statut2465
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków2443
NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO2409
Ocena jakości wody dla m. Goła2166
Informacja o wyniku naboru2160
Zapytanie ofertowe o usługi kominiarskie2158
Ocena jakości wody dla Gorzów Śląski2148
Ocena jakości wody dla Pawłowic - Jastrzygowic2130
Ocena jakości wody dla Uszyc2083
Okresowa ocena jakości wody Uszyce VII.20172061
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IX.20172050
Przetwarzanie danych osobowych2010
Okresowa ocena jakości wody Uszyce IX.20171980
Okresowa ocena jakośći wody Gorzów Śl.1977
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o usługi kominiarskie1953
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o dostawę węgla kamiennego1903
Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie przeglądów budowlanych1896
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie przeglądów budowlanych1896
Opłaty / cenniki1890
Okresowa ocena jakości wody Goła IX.20171879
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku socjalnym SUW w Gorzowie Śl.1877
Zapytanie ofertowe o dostawę węgla kamiennego1874
Okresowa ocena jakości wody Goła1866
Zapytanie ofertowe na wykonanie wymiany stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl.1866
Zapytanie ofertowe na wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku socjalnym SUW w Gorzowie Śl.1853
Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie przeglądów instalacji elektrycznej1817
Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie deratyzacji w budynkach komunalnych1814
Informacja o braku rostrzygnięcia postępowania przetargowego na wymianę stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl. 1806
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie przeglądów instalacji elektrycznej1782
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gorzów Śląski na okres 3 lat, od dnia 01.06.2018r.1718
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie deratyzacji w budynkach komunalnych1709
Okresowa ocena jakości wody Goła XI.20171695
Okresowa ocena jakości wody Goła IV.20181686
Przetarg na wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gorzowie Śl. ul. Byczyńska 121665
Okresowa ocena jakości wody Uszyce IV.20181632
Zapytanie ofertowe na czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.1627
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie badania skuteczności zerowania w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i śćieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.1598
Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą nowych wodomierzy do wody zimnej1596
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IV.20181584
ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE ANALIZY WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ORAZ ANALIZĘ ŚCIEKÓW-POPŁUCZYNY1581
Zapytanie ofertowe na wykonanie czyszczenia przewodów kominowych oraz przeprowadzenie rocznej okresowej kontroli stanu technicznego urządzeń kominowych 1581
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę 2 szt. pomp dla przepompowni ścieków w m. Kozłowice1575
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na dostawę węgla kamiennego1573
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę rur pompowych dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.1570
Okresowa ocena jakości wody Uszyce III.20181560
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IV.20181547
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie jednorocznego przeglądu budowlanego obiektów będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.1537
INFORMACJA O ROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NA PRZEPROWADZENIE ANALIZY WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ORAZ ANALIZĘ ŚCIEKÓW-POPŁUCZYN1524
Okresowa ocena jakości wody Goła III.20181499
Informacja - uzupełnienie "zapytania ofertowego na przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny" z dn. 20.11.2019r.1479
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny1467
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę rur pompowych dla ujęcia wody w Gorzowie Śl.1466
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i ścieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.1461
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup wraz z dostawą nowych wodomierzy dla wody zimnej1444
Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów w budynkach komunalnych1433
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie przeglądu instalacji gazowych na paliwo płynne i gaz ziemny oraz przeprowadzenie okresowej corocznej kontroli stanu technicznego i sprawności przewodów kominowych1426
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na "Przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny"1425
Zapytanie ofertowe na dostawę węgla kamiennego1423
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na przeprowadzeniebadania skuteczności zerowania w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i ścieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.1417
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na budowę instalacji na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gorzowie Śl. przy ul. Byczyńskiej 121400
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę 2 szt. pomp dla przepompowni ścieków w Kozłowicach1394
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów w budynkach komunalnych1376
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzednicze administratora budynków komunalnych i cmentarza1371
Unieważnienie zapytania ofertowego nr 9 ogłoszonego 22.08.2019 na przeprowadzenie przeglądu instalacji gazowych na paliwo płynne i gaz ziemny oraz przeprowadzenie okresowej corocznej kontroli stanu technicznego i sprawności przewodów kominowych 1370
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na przeprowadzenie jednorocznego przeglądu budowlanego, obiektów budowlanych będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.1349
NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KSIĘGOWEGO1346
INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE : KSIĘGOWY1345
Odpowiedź do zapytania dotyczącego "Zapytania ofertowego na wykonanie zadania: Dostawa węgla kamiennego, znak sprawy:6"1334
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Administratora nieruchomości1290
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze - kierownik działu wodociągów1285
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze kierownik działu wodociągów1254
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze - ds. administrowania budynkami komunalnymi i cmentarzem komunalnym 1246
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE : KSIĘGOWY1231
Okresowa ocena jakości wody Uszyce VIII.20181228
Sprawozdania finansowe za 2018r. 1227
Ocena obszarowa jakości wody za 2018r. dla gminy Praszka1216
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach o wejściu w życie nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków1207
Informacja o roztrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.1206
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. III.20191205
Okresowa ocena jakości wody Kobyla Góra, Pakoszów III.20191193
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny1174
Zapytanie ofertowe nr 12/2018 z dn. 26.11.2018r. na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.1165
Okresowa ocena jakości wody Goła IV.20191160
Okresowa ocena jakości wody Pakoszów , Kobyla Góra IX.20181156
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.1153
Okresowa ocena jakości wody Goła VIII.20181136
Informacja o roztrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę rur pompowych dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.1130
Okresowa ocena jakości wody Goła V.20191127
Ocena okresowa jakości wody za 2019 r. dla Gminy Gorzów Śl.1124
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. XII.20181117
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny1107
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę materiałów dla wyposażenia dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.1106
Okresowa ocena jakości wody Goła I.20201098
Okresowa ocena jakości wody Uszyce XII.20181089
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę rur pompowych dla studni glębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.1079
Unieważnienie zapytania ofertowego nr 9/2018 z dnia 16 listopada 2018 na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.1073
Okresowa ocena jakości wody Goła XII.20181073
Okresowa ocena jakości wody Uszyce I.20201066