logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 13

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie rocznego przeglądu budowlanego obiektów budowlanych będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.20797
Dane adresowe2176
NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO1746
Statut1650
Informacja o wyniku naboru1519
Ocena jakości wody dla Gorzów Śląski1350
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków1340
Opłaty / cenniki1332
Ocena jakości wody dla m. Goła1302
Ocena jakości wody dla Uszyc1263
Zapytanie ofertowe o usługi kominiarskie1245
Ocena jakości wody dla Pawłowic - Jastrzygowic1240
Okresowa ocena jakości wody Uszyce VII.20171224
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o usługi kominiarskie1182
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IX.20171178
Okresowa ocena jakości wody Uszyce IX.20171144
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie przeglądów budowlanych1141
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o dostawę węgla kamiennego1103
Okresowa ocena jakośći wody Gorzów Śl.1092
Okresowa ocena jakości wody Goła1088
Zapytanie ofertowe na wykonanie wymiany stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl.1087
Zapytanie ofertowe na wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku socjalnym SUW w Gorzowie Śl.1086
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku socjalnym SUW w Gorzowie Śl.1080
Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie przeglądów budowlanych1066
Zapytanie ofertowe o dostawę węgla kamiennego1056
Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie deratyzacji w budynkach komunalnych1052
Okresowa ocena jakości wody Goła IX.20171052
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie przeglądów instalacji elektrycznej1042
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie deratyzacji w budynkach komunalnych1037
Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie przeglądów instalacji elektrycznej1033
Informacja o braku rostrzygnięcia postępowania przetargowego na wymianę stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl. 1019
Okresowa ocena jakości wody Goła XI.2017934
ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE ANALIZY WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ORAZ ANALIZĘ ŚCIEKÓW-POPŁUCZYNY895
INFORMACJA O ROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NA PRZEPROWADZENIE ANALIZY WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ORAZ ANALIZĘ ŚCIEKÓW-POPŁUCZYN862
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gorzów Śląski na okres 3 lat, od dnia 01.06.2018r.848
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IV.2018839
Okresowa ocena jakości wody Goła IV.2018832
Okresowa ocena jakości wody Uszyce III.2018828
NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KSIĘGOWEGO815
Okresowa ocena jakości wody Uszyce IV.2018800
Przetwarzanie danych osobowych796
INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE : KSIĘGOWY793
Okresowa ocena jakości wody Goła III.2018744
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE : KSIĘGOWY732
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IV.2018718
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na dostawę węgla kamiennego698
Zapytanie ofertowe na wykonanie czyszczenia przewodów kominowych oraz przeprowadzenie rocznej okresowej kontroli stanu technicznego urządzeń kominowych 680
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie badania skuteczności zerowania w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i śćieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.667
Przetarg na wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gorzowie Śl. ul. Byczyńska 12654
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie jednorocznego przeglądu budowlanego obiektów będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.649
Okresowa ocena jakości wody Pakoszów , Kobyla Góra IV.2018636
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Administratora nieruchomości632
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach o wejściu w życie nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków612
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na budowę instalacji na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gorzowie Śl. przy ul. Byczyńskiej 12579
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i ścieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.566
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny549
Okresowa ocena jakości wody Pakoszów , Kobyla Góra IX.2018541
Zapytanie ofertowe nr 12/2018 z dn. 26.11.2018r. na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.538
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę rur pompowych dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.537
Okresowa ocena jakości wody Uszyce VIII.2018524
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę rur pompowych dla ujęcia wody w Gorzowie Śl.521
Ocena obszarowa jakości wody za 2018r. dla gminy Praszka509
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę rur pompowych dla studni glębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.503
Informacja o roztrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę rur pompowych dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.502
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzednicze administratora budynków komunalnych i cmentarza487
Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie rocznego przeglądu budowlanego obiektów budowlanych będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.486
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze kierownik działu wodociągów486
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO483
Zapytanie ofertowe na dostawę węgla kamiennego482
Unieważnienie zapytania ofertowego nr 9 ogłoszonego 22.08.2019 na przeprowadzenie przeglądu instalacji gazowych na paliwo płynne i gaz ziemny oraz przeprowadzenie okresowej corocznej kontroli stanu technicznego i sprawności przewodów kominowych 482
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze - ds. administrowania budynkami komunalnymi i cmentarzem komunalnym 477
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze - kierownik działu wodociągów477
Informacja o roztrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.476
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę 2 szt. pomp dla przepompowni ścieków w m. Kozłowice470
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na przeprowadzeniebadania skuteczności zerowania w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i ścieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.466
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny464
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie przeglądu instalacji gazowych na paliwo płynne i gaz ziemny oraz przeprowadzenie okresowej corocznej kontroli stanu technicznego i sprawności przewodów kominowych463
Unieważnienie zapytania ofertowego nr 9/2018 z dnia 16 listopada 2018 na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.461
Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą nowych wodomierzy do wody zimnej459
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na wymianę stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl.458
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.455
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę materiałów dla wyposażenia dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.455
Odpowiedź do zapytania dotyczącego "Zapytania ofertowego na wykonanie zadania: Dostawa węgla kamiennego, znak sprawy:6"455
Informacja o roztrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę materiałów dla wyposażenia dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.453
Informacja o wynikach naboru na stanowisko administrator nieruchomości452
Okresowa ocena jakości wody Goła VIII.2018450
Okresowa ocena jakości wody Uszyce XII.2018450
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. XII.2018446
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na przeprowadzenie jednorocznego przeglądu budowlanego, obiektów budowlanych będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.444
Okresowa ocena jakości wody Kobyla Góra, Pakoszów III.2019440
Zapytanie ofertowe na czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.437
Informacja - uzupełnienie "zapytania ofertowego na przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny" z dn. 20.11.2019r.433
Sprawozdania finansowe za 2018r. 431
Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów w budynkach komunalnych421
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny420
Okresowa ocena jakości wody Goła IV.2019415
Okresowa ocena jakości wody Pakoszów , Kobyla Góra XII.2018414
Zapytanie ofertowe - wymiana stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp Stacji Uzdatniania Wody w Gorzowie Śląskim413
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę 2 szt. pomp dla przepompowni ścieków w Kozłowicach410
INFORMACJA O ZMIANIE GODZIN PRACY404