logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim Sp. z o. o.

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Towarowa 4

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie rocznego przeglądu budowlanego obiektów budowlanych będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.22206
Przetwarzanie danych osobowych3482
Dane adresowe3294
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków2953
Statut2817
Dane adresowe2732
NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO2675
Ocena jakości wody dla m. Goła2589
Ocena jakości wody dla Gorzów Śląski2588
Ocena jakości wody dla Pawłowic - Jastrzygowic2569
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IX.20172558
Ocena jakości wody dla Uszyc2533
Zapytanie ofertowe o usługi kominiarskie2502
Okresowa ocena jakości wody Uszyce VII.20172468
Okresowa ocena jakości wody Uszyce IX.20172412
Okresowa ocena jakośći wody Gorzów Śl.2406
Informacja o wyniku naboru2373
Okresowa ocena jakości wody Goła2293
Okresowa ocena jakości wody Goła IX.20172291
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o usługi kominiarskie2254
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o dostawę węgla kamiennego2206
Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie przeglądów budowlanych2187
Zapytanie ofertowe na wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku socjalnym SUW w Gorzowie Śl.2175
Zapytanie ofertowe o dostawę węgla kamiennego2169
Okresowa Ocena Jakości Wody - 2021-20222166
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie przeglądów budowlanych2165
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku socjalnym SUW w Gorzowie Śl.2164
Zapytanie ofertowe na wykonanie wymiany stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl.2156
Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie przeglądów instalacji elektrycznej2121
Okresowa ocena jakości wody Goła IV.20182110
Informacja o braku rostrzygnięcia postępowania przetargowego na wymianę stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl. 2102
Okresowa ocena jakości wody Goła XI.20172098
Opłaty / cenniki2092
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie przeglądów instalacji elektrycznej2076
Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie deratyzacji w budynkach komunalnych2069
Okresowa ocena jakości wody Uszyce IV.20182033
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gorzów Śląski na okres 3 lat, od dnia 01.06.2018r.2022
Zapytanie ofertowe na czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.2018
Przetarg na wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gorzowie Śl. ul. Byczyńska 122000
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IV.20181983
Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą nowych wodomierzy do wody zimnej1976
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie deratyzacji w budynkach komunalnych1971
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie badania skuteczności zerowania w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i śćieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.1950
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IV.20181948
Okresowa ocena jakości wody Uszyce III.20181944
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę rur pompowych dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.1936
Zapytanie ofertowe na wykonanie czyszczenia przewodów kominowych oraz przeprowadzenie rocznej okresowej kontroli stanu technicznego urządzeń kominowych 1919
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę 2 szt. pomp dla przepompowni ścieków w m. Kozłowice1914
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na dostawę węgla kamiennego1911
Okresowa ocena jakości wody Goła III.20181899
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. III.20191884
Informacja - uzupełnienie "zapytania ofertowego na przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny" z dn. 20.11.2019r.1877
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie jednorocznego przeglądu budowlanego obiektów będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.1873
ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE ANALIZY WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ORAZ ANALIZĘ ŚCIEKÓW-POPŁUCZYNY1871
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę rur pompowych dla ujęcia wody w Gorzowie Śl.1838
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny1803
Taryfy za wodę i ścieki 20181788
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i ścieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.1778
INFORMACJA O ROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NA PRZEPROWADZENIE ANALIZY WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ORAZ ANALIZĘ ŚCIEKÓW-POPŁUCZYN1776
Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów w budynkach komunalnych1773
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup wraz z dostawą nowych wodomierzy dla wody zimnej1770
Zapytanie ofertowe na dostawę węgla kamiennego1767
Informacja o roztrzygnięciu postępowania na "Przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny"1765
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie przeglądu instalacji gazowych na paliwo płynne i gaz ziemny oraz przeprowadzenie okresowej corocznej kontroli stanu technicznego i sprawności przewodów kominowych1758
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na przeprowadzeniebadania skuteczności zerowania w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i ścieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.1745
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów w budynkach komunalnych1724
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę 2 szt. pomp dla przepompowni ścieków w Kozłowicach1708
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na budowę instalacji na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gorzowie Śl. przy ul. Byczyńskiej 121695
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na przeprowadzenie jednorocznego przeglądu budowlanego, obiektów budowlanych będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.1694
Unieważnienie zapytania ofertowego nr 9 ogłoszonego 22.08.2019 na przeprowadzenie przeglądu instalacji gazowych na paliwo płynne i gaz ziemny oraz przeprowadzenie okresowej corocznej kontroli stanu technicznego i sprawności przewodów kominowych 1679
Odpowiedź do zapytania dotyczącego "Zapytania ofertowego na wykonanie zadania: Dostawa węgla kamiennego, znak sprawy:6"1667
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzednicze administratora budynków komunalnych i cmentarza1662
Okresowa ocena jakości wody Kobyla Góra, Pakoszów III.20191648
INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE : KSIĘGOWY1612
Okresowa ocena jakości wody Uszyce VIII.20181596
Ocena obszarowa jakości wody za 2018r. dla gminy Praszka1575
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze - kierownik działu wodociągów1569
Ocena okresowa jakości wody za 2019 r. dla Gminy Gorzów Śl.1558
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Administratora nieruchomości1550
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze kierownik działu wodociągów1548
NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KSIĘGOWEGO1547
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze - ds. administrowania budynkami komunalnymi i cmentarzem komunalnym 1535
Okresowa ocena jakości wody Goła IV.20191534
Okresowa ocena jakości wody Pakoszów , Kobyla Góra IX.20181527
Okresowa ocena jakości wody Goła VIII.20181507
Sprawozdania finansowe za 2018r. 1498
Okresowa ocena jakości wody Goła V.20191496
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. XII.20181476
Okresowa ocena jakości wody Goła I.20201464
Informacja o roztrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.1463
Okresowa ocena jakości wody Uszyce XII.20181456
Okresowa ocena jakości wody Goła XII.20181440
Zapytanie ofertowe nr 12/2018 z dn. 26.11.2018r. na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.1437
Okresowa ocena jakości wody Goła IV.20201437
Okresowa ocena jakości wody Goła VIII.20191431
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach o wejściu w życie nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków1428
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny1425
Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę 1 szt. pompy wody dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.1424
Okresowa ocena jakości wody Uszyce I.20201414
Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IV.20201405