logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 13

Aktualności

22.06.2020

Okresowa ocena jakości wody Uszyce VI.2020

22.06.2020

Okresowa ocena jakości wody Goła VI.2020

22.06.2020

Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. VI.2020

18.06.2020

Ogłoszenie w sprawie zasady obsługi interesantów

15.06.2020

Okresowa ocena jakości wody Kobyla Góra, Pakoszów VI.2020

13.05.2020

Okresowa ocena jakości wody Uszyce V.2020

08.05.2020

Sprawozdanie finansowe za 2019r.

22.04.2020

Zarządzenie Nr 5/2020 Dyrektora w sprawie zmian w zakresie funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.

07.04.2020

Okresowa ocena jakości wody Goła IV.2020

07.04.2020

Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IV.2020

24.01.2020

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego FS-LUBLIN SK2

22.01.2020

Ocena okresowa jakości wody za 2019 r. dla Gminy Gorzów Śl.

22.01.2020

Informacja o likwidacji punktu kasowego

13.01.2020

Okresowa ocena jakości wody Goła I.2020

13.01.2020

Okresowa ocena jakości wody Uszyce I.2020

13.01.2020

Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. I.2020

18.12.2019

Informacja o roztrzygnięciu postępowania na "Przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny"

04.12.2019

Informacja - uzupełnienie "zapytania ofertowego na przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny" z dn. 20.11.2019r.

29.11.2019

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie analizy wody przeznaczonej do spożycia oraz analizę ścieków-popłuczyny

25.11.2019

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę 2 szt. pomp dla przepompowni ścieków w Kozłowicach

25.11.2019

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów w budynkach komunalnych

25.11.2019

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup wraz z dostawą nowych wodomierzy dla wody zimnej

15.11.2019

Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów w budynkach komunalnych

13.11.2019

Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę 2 szt. pomp dla przepompowni ścieków w m. Kozłowice

13.11.2019

Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą nowych wodomierzy do wody zimnej

12.11.2019

Zapytanie ofertowe na czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.

01.10.2019

Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. X.2019

16.09.2019

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na przeprowadzenie jednorocznego przeglądu budowlanego, obiektów budowlanych będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.

12.09.2019

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na przeprowadzeniebadania skuteczności zerowania w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i ścieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.

06.09.2019

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 9 ogłoszonego 22.08.2019 na przeprowadzenie przeglądu instalacji gazowych na paliwo płynne i gaz ziemny oraz przeprowadzenie okresowej corocznej kontroli stanu technicznego i sprawności przewodów kominowych

02.09.2019

Odpowiedź do zapytania dotyczącego "Zapytania ofertowego na wykonanie zadania: Przeprowadzenie badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i ścieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl., znak sprawy:8"

30.08.2019

Okresowa ocena jakości wody Kobyla Góra, Pakoszów VIII.2019

30.08.2019

Okresowa ocena jakości wody Uszyce VIII.2019

30.08.2019

Okresowa ocena jakości wody Goła VIII.2019

29.08.2019

Odpowiedź do zapytania dotyczącego "Zapytania ofertowego na wykonanie zadania: Dostawa węgla kamiennego, znak sprawy:6"

27.08.2019

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze kierownik działu wodociągów

23.08.2019

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie przeglądu instalacji gazowych na paliwo płynne i gaz ziemny oraz przeprowadzenie okresowej corocznej kontroli stanu technicznego i sprawności przewodów kominowych

23.08.2019

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie rocznego przeglądu budowlanego obiektów budowlanych będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.

23.08.2019

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i ścieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.

23.08.2019

Zapytanie ofertowe na dostawę węgla kamiennego

12.08.2019

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze - kierownik działu wodociągów

31.07.2019

Zawiadomienie - Ograniczenie w dostawie wody

02.07.2019

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzednicze administratora budynków komunalnych i cmentarza

27.06.2019

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup/dostawę rur pompowych dla ujęcia wody w Gorzowie Śl.

27.06.2019

Okresowa ocena jakości wody Kobyla Góra, Pakoszów VI.2019

24.06.2019

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze - ds. administrowania budynkami komunalnymi i cmentarzem komunalnym

14.06.2019

Zapytanie ofertowe na zakup/dostawę rur pompowych dla studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl.

14.06.2019

Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. VI.2019

14.05.2019

Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody, odbioru ścieków

14.05.2019

Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. V.2019

10.05.2019

Sprawozdania finansowe za 2018r.

08.05.2019

Okresowa ocena jakości wody Goła V.2019

08.05.2019

Okresowa ocena jakości wody Uszyce V.2019

15.04.2019

Okresowa ocena jakości wody Uszyce IV.2019

15.04.2019

Okresowa ocena jakości wody Goła IV.2019

10.04.2019

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na budowę instalacji na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gorzowie Śl. przy ul. Byczyńskiej 12

27.03.2019

Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. III.2019

27.03.2019

Okresowa ocena jakości wody Kobyla Góra, Pakoszów III.2019

27.03.2019

Przetarg na wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gorzowie Śl. ul. Byczyńska 12

16.01.2019

Ocena obszarowa jakości wody za 2018r. dla gminy Praszka

13.12.2018

Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. XII.2018

13.12.2018

Okresowa ocena jakości wody Goła XII.2018

13.12.2018

Okresowa ocena jakości wody Uszyce XII.2018

10.12.2018

Okresowa ocena jakości wody Pakoszów , Kobyla Góra XII.2018

26.10.2018

Zapytanie ofertowe na wykonanie czyszczenia przewodów kominowych oraz przeprowadzenie rocznej okresowej kontroli stanu technicznego urządzeń kominowych

04.10.2018

Informacja o wynikach naboru na stanowisko administrator nieruchomości

12.09.2018

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Administratora nieruchomości

11.09.2018

Informacja o roztrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie badania skuteczności zerowania w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i śćieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.

11.09.2018

Informacja o roztrzygnięciu postępowania na dostawę węgla kamiennego

07.09.2018

Okresowa ocena jakości wody Pakoszów , Kobyla Góra IX.2018

07.09.2018

Informacja o roztrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie jednorocznego przeglądu budowlanego obiektów będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.

30.08.2018

Okresowa ocena jakości wody Uszyce VIII.2018

30.08.2018

Okresowa ocena jakości wody Goła VIII.2018

07.06.2018

Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach o wejściu w życie nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

30.04.2018

Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IV.2018

25.04.2018

Okresowa ocena jakości wody Goła IV.2018

20.04.2018

Okresowa ocena jakości wody Uszyce IV.2018

09.04.2018

Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IV.2018

12.03.2018

Okresowa ocena jakości wody Uszyce III.2018

12.03.2018

Okresowa ocena jakości wody Goła III.2018

31.01.2018

INFORMACJA O ROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NA PRZEPROWADZENIE ANALIZY WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ORAZ ANALIZĘ ŚCIEKÓW-POPŁUCZYN

09.01.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE ANALIZY WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ORAZ ANALIZĘ ŚCIEKÓW-POPŁUCZYNY

15.11.2017

Okresowa ocena jakości wody Goła XI.2017

10.11.2017

Informacja o braku rostrzygnięcia postępowania przetargowego na wymianę stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl.

10.11.2017

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku socjalnym SUW w Gorzowie Śl.

27.10.2017

Zapytanie ofertowe na wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku socjalnym SUW w Gorzowie Śl.

27.10.2017

Zapytanie ofertowe na wykonanie wymiany stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl.

02.10.2017

Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IX.2017

18.09.2017

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie deratyzacji w budynkach komunalnych

18.09.2017

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie przeglądów budowlanych

18.09.2017

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie przeglądów instalacji elektrycznej

18.09.2017

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o usługi kominiarskie

18.09.2017

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o dostawę węgla kamiennego

12.09.2017

Okresowa ocena jakości wody Goła IX.2017

12.09.2017

Okresowa ocena jakości wody Uszyce IX.2017

23.08.2017

Zapytanie ofertowe o dostawę węgla kamiennego

23.08.2017

Zapytanie ofertowe o usługi kominiarskie

23.08.2017

Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie przeglądów instalacji elektrycznej

23.08.2017

Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie przeglądów budowlanych

23.08.2017

Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie deratyzacji w budynkach komunalnych