logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim 46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 13

Aktualności

10.12.2018

Okresowa ocena jakości wody Pakoszów , Kobyla Góra XII.2018

26.10.2018

Zapytanie ofertowe na wykonanie czyszczenia przewodów kominowych oraz przeprowadzenie rocznej okresowej kontroli stanu technicznego urządzeń kominowych

04.10.2018

Informacja o wynikach naboru na stanowisko administrator nieruchomości

12.09.2018

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Administratora nieruchomości

11.09.2018

Informacja o roztrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie badania skuteczności zerowania w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i śćieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.

11.09.2018

Informacja o roztrzygnięciu postępowania na dostawę węgla kamiennego

07.09.2018

Okresowa ocena jakości wody Pakoszów , Kobyla Góra IX.2018

07.09.2018

Informacja o roztrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie jednorocznego przeglądu budowlanego obiektów będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.

30.08.2018

Okresowa ocena jakości wody Uszyce VIII.2018

30.08.2018

Okresowa ocena jakości wody Goła VIII.2018

07.06.2018

Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach o wejściu w życie nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

30.04.2018

Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IV.2018

25.04.2018

Okresowa ocena jakości wody Goła IV.2018

20.04.2018

Okresowa ocena jakości wody Uszyce IV.2018

09.04.2018

Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IV.2018

12.03.2018

Okresowa ocena jakości wody Uszyce III.2018

12.03.2018

Okresowa ocena jakości wody Goła III.2018

31.01.2018

INFORMACJA O ROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NA PRZEPROWADZENIE ANALIZY WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ORAZ ANALIZĘ ŚCIEKÓW-POPŁUCZYN

09.01.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE ANALIZY WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ORAZ ANALIZĘ ŚCIEKÓW-POPŁUCZYNY

15.11.2017

Okresowa ocena jakości wody Goła XI.2017

10.11.2017

Informacja o braku rostrzygnięcia postępowania przetargowego na wymianę stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl.

10.11.2017

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku socjalnym SUW w Gorzowie Śl.

27.10.2017

Zapytanie ofertowe na wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku socjalnym SUW w Gorzowie Śl.

27.10.2017

Zapytanie ofertowe na wykonanie wymiany stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl.

02.10.2017

Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IX.2017

18.09.2017

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie deratyzacji w budynkach komunalnych

18.09.2017

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie przeglądów budowlanych

18.09.2017

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o przeprowadzenie przeglądów instalacji elektrycznej

18.09.2017

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o usługi kominiarskie

18.09.2017

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o dostawę węgla kamiennego

12.09.2017

Okresowa ocena jakości wody Goła IX.2017

12.09.2017

Okresowa ocena jakości wody Uszyce IX.2017

23.08.2017

Zapytanie ofertowe o dostawę węgla kamiennego

23.08.2017

Zapytanie ofertowe o usługi kominiarskie

23.08.2017

Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie przeglądów instalacji elektrycznej

23.08.2017

Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie przeglądów budowlanych

23.08.2017

Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie deratyzacji w budynkach komunalnych

05.07.2017

Okresowa ocena jakości wody Uszyce VII.2017

28.06.2017

Okresowa ocena jakośći wody Gorzów Śl.

21.06.2017

Okresowa ocena jakości wody Goła

05.04.2017

Ocena jakości wody dla Gorzów Śląski

05.04.2017

Ocena jakości wody dla Pawłowic - Jastrzygowic

05.04.2017

Ocena jakości wody dla Uszyc

05.04.2017

Ocena jakości wody dla m. Goła