logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim 46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 13
27 03/2019

Przetwarzanie danych osobowych

Informacja w sprawie ochrony danych osobowych i ich przetwarzania   Szanowni Państwo, Zakład Usług

Ostatnie aktualizacje

01.10.2019

Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. X.2019

16.09.2019

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na przeprowadzenie jednorocznego przeglądu budowlanego, obiektów budowlanych będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.

12.09.2019

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na przeprowadzeniebadania skuteczności zerowania w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i ścieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.

06.09.2019

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 9 ogłoszonego 22.08.2019 na przeprowadzenie przeglądu instalacji gazowych na paliwo płynne i gaz ziemny oraz przeprowadzenie okresowej corocznej kontroli stanu technicznego i sprawności przewodów kominowych

02.09.2019

Odpowiedź do zapytania dotyczącego "Zapytania ofertowego na wykonanie zadania: Przeprowadzenie badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i ścieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl., znak sprawy:8"

30.08.2019

Okresowa ocena jakości wody Kobyla Góra, Pakoszów VIII.2019

30.08.2019

Okresowa ocena jakości wody Uszyce VIII.2019

30.08.2019

Okresowa ocena jakości wody Goła VIII.2019

29.08.2019

Odpowiedź do zapytania dotyczącego "Zapytania ofertowego na wykonanie zadania: Dostawa węgla kamiennego, znak sprawy:6"

27.08.2019

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze kierownik działu wodociągów

23.08.2019

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie przeglądu instalacji gazowych na paliwo płynne i gaz ziemny oraz przeprowadzenie okresowej corocznej kontroli stanu technicznego i sprawności przewodów kominowych

23.08.2019

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie rocznego przeglądu budowlanego obiektów budowlanych będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.

23.08.2019

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i ścieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.

23.08.2019

Zapytanie ofertowe na dostawę węgla kamiennego

12.08.2019

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze - kierownik działu wodociągów

31.07.2019

Zawiadomienie - Ograniczenie w dostawie wody