logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim 46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 13

Ostatnie aktualizacje

07.06.2018

Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach o wejściu w życie nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

04.06.2018

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gorzów Śląski na okres 3 lat, od dnia 01.06.2018r.

30.04.2018

Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IV.2018

25.04.2018

Okresowa ocena jakości wody Goła IV.2018

20.04.2018

Okresowa ocena jakości wody Uszyce IV.2018

09.04.2018

Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IV.2018

12.03.2018

Okresowa ocena jakości wody Uszyce III.2018

12.03.2018

Okresowa ocena jakości wody Goła III.2018

31.01.2018

INFORMACJA O ROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NA PRZEPROWADZENIE ANALIZY WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ORAZ ANALIZĘ ŚCIEKÓW-POPŁUCZYN

09.01.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE ANALIZY WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ORAZ ANALIZĘ ŚCIEKÓW-POPŁUCZYNY

15.11.2017

Okresowa ocena jakości wody Goła XI.2017

10.11.2017

Informacja o braku rostrzygnięcia postępowania przetargowego na wymianę stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl.

10.11.2017

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku socjalnym SUW w Gorzowie Śl.

27.10.2017

Zapytanie ofertowe na wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku socjalnym SUW w Gorzowie Śl.

27.10.2017

Zapytanie ofertowe na wykonanie wymiany stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl.

02.10.2017

Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IX.2017