logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim 46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 13
12 09/2018

Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i ścieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.

Zapytanie ofertowe (na podstawie art.4 pkt.8 ustawy – Prawo zamówień  publicznych)  
12 09/2018

Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie rocznego przeglądu budowlanego obiektów budowlanych będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.

Zapytanie ofertowe (na podstawie art.4 pkt.8 ustawy – Prawo zamówień  publicznych)  
12 09/2018

Zapytanie ofertowe - wymiana stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp Stacji Uzdatniania Wody w Gorzowie Śląskim

Zapytanie ofertowe (na podstawie art.4 pkt.8 ustawy – Prawo zamówień  publicznych)  

Ostatnie aktualizacje

04.10.2018

Informacja o wynikach naboru na stanowisko administrator nieruchomości

12.09.2018

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Administratora nieruchomości

11.09.2018

Informacja o roztrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie badania skuteczności zerowania w budynkach ujęć wody i przepompowniach wody i śćieków zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.

11.09.2018

Informacja o roztrzygnięciu postępowania na dostawę węgla kamiennego

07.09.2018

Okresowa ocena jakości wody Pakoszów , Kobyla Góra IX.2018

07.09.2018

Informacja o roztrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie jednorocznego przeglądu budowlanego obiektów będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.

30.08.2018

Okresowa ocena jakości wody Uszyce VIII.2018

30.08.2018

Okresowa ocena jakości wody Goła VIII.2018

28.08.2018

Informacja o roztrzygnięciu postępowania na wymianę stolarki okiennej wraz z zamurowaniem części otworów okiennych w budynku hali pomp SUW w Gorzowie Śl.

24.08.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO

07.06.2018

Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach o wejściu w życie nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

04.06.2018

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gorzów Śląski na okres 3 lat, od dnia 01.06.2018r.

30.04.2018

Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IV.2018

25.04.2018

Okresowa ocena jakości wody Goła IV.2018

20.04.2018

Okresowa ocena jakości wody Uszyce IV.2018

09.04.2018

Okresowa ocena jakości wody Gorzów Śl. IV.2018